Breaking News

Press Release By Banat

O�U�O?O�O?U? U�U� O?O?O? U?U?U�U? U�O?O�O�U? O�O?O?U? O?U�O?U?U� O?U�O�O? U�O� U�U?O�U� O?O?U?O?O�U?U? U?O� O�U�O�O�O�O� U�O�U�U� U�U� O�U?U?U? U�U� U?U�U?U? O?O? O?U� O?U?O�O?U? U�U�O�O�U� U?U?U�U�O�U?O� : O�O?O� O?U�O�O? O? U�U?O�O� O?O?U?U�
O?U?U�U? :O?U?U� O�U�O�U�U?O�U�U? U�O?O�O�U? O�O?O?U? O?U�O?U?U� U�O� O�U?O?O?O�O�U? O�O�U�O�O? U�U?O�O�U? 31 O�U�O?U?O?O� 2017 O?U� U�U� 1:30 O?O�U� O?U�U�O�U� O?O�U�O? O�U�U?U?U�U? O?O?O?O?U? O�O�O�O? U�O?O�U� O�U�O?U?U� O?U?U�U? U�U?U? U?U?O� O�U?O� U? U�U�U� U�U? U�O?U?U?O� U? U�O?O�U?U? O�O?U?O?O�U?U? O�U?O� O�O?O�O?O�U? U�O�O�U� U�U� O?O�O?U? O?O�O?U? O�O�O?U?U�U? O�O?U�O�U�O�O? U�U� O?O�U�O? U�U? U�U�O?U?O?U?U� U�U� O?U�O?U?U� U�U? O?O?U�U?U� O�U?O� O�O?U�U� O�O?O�O�O� U? U�U�O�O�O? U?O� O?U?O�U?U�U? O?O�O� U�U? O�U?O� O?O�U?U� O�O?O�O�O? O?U� U�O?O?U�O?U� U�O� U�O�O�O�U? O?U�U� O?U?O�O� U�O�U�U� U�O� O?U�O?U?U? O?U?O� O�U�U?U?U? U�U� U�U?O� U�U? BANAT’ O?U�O�O? U?O?U�U? O?U?U� O�U�O�U�U?O�U�U? U�O?O�O�U? O�O?O?U? O?U�O?U?U� O? O�U?O�O?U?U� U�U�U�U�O�O�U?U? U�U� O�O�U?O?U� O�U?O�O?U?U� U�U�U�U�O�O�U?U? U�U� U�O�U� O�U?O�O?U?U� U�U�U�U�O�O�U?U? U�O� U?U�U?U? U?O�O�U� U?U�O�U? O?O�U�U�U? O?O�O� U?O� O�O�O?U? U�U? O�U?O�O?U?U� U�U�U�U�O�O�U?U? U�U� O?O�U�U?O�U� ‘ O?U?U�O�U?O� ‘U?O�U?O? O?U?U�U� U�U� U�O�U� U�O�O�U� U�U?O� U?U?O�U?U�U� O�O�O?U? O?O?O�U� U? O�O?O? U�U� U?O�U?O? U�U?U? O�U?O�O?U?U� U�U�U�U�O�O�U?U? U�U? O�O?U�O�O? U�O� O�O?O?O�O�U? O? U�O?O�O�U? U?U�O� U�U? O?U�O�O? O�U?O� O�O?U�U? O?O�U?U?O� U?O�O?O�O?O? O�O? O?U�O?U?U� U�O� U�O�O? O�U�O?U?U� U?U� U�O�O�O?U? O�O?O? U�U?U? O�O?O?O�U? U?U�O�O? U?O�O?O?U?O� U?U?U? ‘ O�U?O?U? U�O?U? O?O�O�U?U� U�O� U?U�O?O�U� O�O? U�O?O�O�U? O�O?O?U? O?U�O?U?U� U�U? O?O?U�U?U� U�O� U�O�O�U� U?U�U� O?U�O�U?O?U? O�U?O� O�O�O? U�U�O? O�O?O? U�U? O?O?U�U?O�O?O�O?O? O?O�O�O�U� O�O?O?O?O�O?O? O?O�O�O�U�O?U�O�O�U? O�O�O?U�O�O?O�O?O? O?O�O�O�U� O�U�U� U? O�U�O?O?U?O?O�O?O? O?O�O�O�U� O�U�O?O�U�U?O? O?O�O?O? O?O�O�O�U� O?O�U?U�U? O�O?U?O�U� O�U?O� O�O?O? O?O�O�O�U� U�U?U�U? O�U?O� O?U?O�U�U? U�U? U?O�U?O? O?U?U�O� O�O? O?U�O?U?U� U�U� O�O?O�O�O� U? U�U�O�O�O? U?U?U? O�O?U�U� O�O�U?U� U�U� U�O�U� O?U�O?U?U� U�O?O?U�O?U� U�U?U? O�U?U�O� U�U�U�U� U�O�O�O�U? O?U�U� O?U?O�O� U�O�U�U?U?U�O�O? U�U?U�O? U?O� O?U?U�O?U� U?U?O�U� O?U�O�O? U�U? O�O?O� U�O?U?U?O� O�U?O?O�U�U? U�U?O�O� U�O�O?O�U�U? U�U?O�O� O?O?U?U� U�U� U�U?O� U�U? O?O� O�O�U� O?U�O�O? U�U? O?U�U?O�O? O?O?U?U� O�U�O?O�O? U�U?U? O�U�U?U? U?O�U? O?U?U?U�U?U?U�U? U�U?U? U�O?O�O�U? O�O?O? U?O� O?U? O?U?U�U?U�O�O� U?U?O�U� .U?U�U?U� U�U?U? U?U?U�U� U?O�U�U�O? O?U?O�O� O�O�O?U? O�U�O�O?U�U? U�U� O?U?U�U?U�O�O� U�U?U? O�U?O�O?U?U� U�U� O�U�O?O� O�O?U�O� O�U?O? O?U?O�O� O?U?O� U�U? U?U� U?U? O?U?U�U�U� U?O� U�O�O?U?O� U?U?O�U� U�U? U�U�O�U�O�O? U�O� U?U? O?U�O?U�U? O�O�O�U? O�U?U�O� U�O�U?U?U� .U?U� U�U� O�U?U� O?U?O?O�U� O?U� O?O�O?U?U? U�U?U? O�U?O� U?U? O?U?U�U? U�O� O�U?O?U? U?U?O�U? U�U? O?O? O�O? O?O�O? O?U� U�O?U?U� O?U?U� U�U? U?U�O�O�U? O�U?U� O?U�O?U?U� U?U?U�U? U�O�U?O�U� .O?U�O?U?U� U�U� O�O?O�O�O� U� U�U�O�O�O? O�U� U?U?O�U� .O�O? O?O�O? U?O� O?O? O�O?U?O�U� O�O�O�U� O?U?U� U�U? O?U?O?O�U?U? U?O� O�U�O�O�O�O� U�O�U�U� U�U� O�U?U?U� U�U� U?U�U?U? O?U?O? U�U�O�O�U� U?U?U�O�U?O� .U?U�U?U? O�U?O?U? U?U� U�U? O�O�U? U?U�O?U?O?O?O�U� U�U?U?U? O?U�U�U? O?U?O�U?U� U�U�U� O?U?U? U?U�O�O�U? O�U�U?O�O? U�O� O�U?O� U�U�O?U� U�U?O� U?U?O� .O?O? O?U� U?U?U�U� U?U�O?U?O?O?O�U� U�U?U? U?U� O�U?U�U? O�U�U?U? U�U? U�O�O?U?O� U�O�U?U�U?U� .U?U?O� O?O� O�O?U?O� O�U?O� O?O�U?O� U�O� O�O� U�O�U?U�U?U� .U�U?O�O� O?O?U?U� U�U� O�U�U?U� U�U?O� U�U? O?O�U�U? U?O?U�O? O?O�O�U?U� U�U?U? O?O�U�U� U?U?U�U� U?O�U�U? U?U? O�O? O?U?O� U�U? O�U�U�O�U? U�U�O?O� O?U?U?U? O�O? U�U?U�O? U?O� O�U�U?U?U? U�U� O�O?O?O�O�U? U�U?O� U�U? U�O?U?U?O� U? U�O?O�U?U? O�O?U?O? O?O�U�O?U?O� U�O�O�U?U� U�U�O� O�O�U?O? O�O�O�O? O?U� O�U�U?U?U? U�U� O?U?O? U�U�U? O?U?U�U?O� U?U� O�U?O� O?U�O?U?U? U�U� O?O�O�O?U?U? U�U� O�O? O?U�O?U?U� U�U? O?O?U�U?U� U�O� O�U?O�U�U? O?U?O� O�O? U�U? U�U�U� U?O� O�O?U?O?U? U�U� O?U� U�U?U? O?U?U? O?O�U?U�U?U? U?U�O�O�O� O?U? O�O?O� O�U?U? O?U�U�O? U?U?O�U?U? U�O?U?U� U�U�U�U�U�O?U?U� U�U�O?U? O?U?U? O?U�O?U?U� U�U? O�U?O�U? O?U?O�U? O�U�U?U�U� U�U� U�O�U� U?U�U? U�U? O�O�U?O�O? U?U?O?U? U?U? U?U� O�O?U�O�U� U?O?O�O�O? U?U� O?U�O�O?U? O?U?U�U?U? O?U� O�O?O? U�U? O?U�U?U? U�U�O�U�O�U�U�
U�O?U?O� O�U?O?O�U�U? U�U?O�O� O�U?O?O�U? U�U�U� U�U� U�U?O� U�U? U?U�U?U? U�O?U? O?U� U�U?O�U? O?U�O�U?O? U�U?U?U? .U?U�O�O�U� O?O�O�U� U�U?U? U�U?U?U? O?U?U�O� U?U?O� O?U? O�O? U�U?U? U�U?U?U? U�U? U�U?U?U? U?U�O�O�U? O?U?U? O?U�O�U? U?O� U�U�U?O�U? O?U?U?U? .U�U?U�U� O�O? O�U?O?O� U�U?U?U? U?U?U?O� .O?U�O�O? U�O� U?U�U?U? U?O�O�U� U?U� O?O? U�U� U�O�U� O�U?U� O�U�U�U�O�O? O�O�O?O? U?U?U?O� .O�U�O?O�O?U? U�U� O?O?O? O?O�O�U?U�U?U? O?U? O?U?O? O?O�U?O? U?U?O�U?U? U�U?U�U� U?U? U?U?U�U? U�O?O�U?U? O�U�O�U�U� U?O� O?U�O?U?U� U?U� O�U?O�U? U?U� U�U�U�U� O�U�O?O�O?U? U�U? U?O�O� U�U?U? O�U?U�U� O?U� U�U? O?O�O? O�U�U? O?U�U?U?U?U� .O?U�O�O? U�U?U? U�U?U?U? U�U?U?U?O� O?U�O� U�U?U?U? .U?U? O�U?U� U�O�O?U�U? O?O�O�U?U� U?U� O�O? U�U? O�O�U?O�O? O�U?U� O?O�O�U� O?U� U�O�O?U?O? U�U? O�O� O�U?U? O?U?U? .
U�O?U?U?O� O�U?O?O�U�U? U�U?O�O� O�U?O� O?U�O�O? U�U? O�U�O�U� O?U?U�O�U?O�U? O?O?U�U?U� U�U?O�O� U�U� U�U?O�U�U? O�U?O�O?U?U� O�O?U?O?U?U? U�U? O?U�U? O?O?O?O�O? U?U�O�O�U� O?O�U�U?O�U� U�U?O�U?O? U?U� .U�U?U�U� O�U�O?O�O?U? U�U� O?O?O? O?U� O�O? O?U� U?U�O�O�U� O?O�O�U� U�U?U? U�O?U?U? O?U�O�U?O?U? O�U?U?U? U�O�U?U� U�U?U?U? U�U?O� U?U?O� .O?O�O?O�U? O?U� O�U?O?O�U�U� O�U?O� O?U�U�U?O? O?U� U?U�O�O�O� O?U?U� O?O�U�O� O�U?O� U�U?U�U� U?U�U?U? O?U?O�O?U? O?O� O�O�O?U?U? U?O� O�U�U?O� U?U?O� .U?U�U?U? U?O?O�U� U?U?O�U� U?U�O? O?U� U�O�U?O�O? O�U?O� O?O?U� U�U?U�U� U�U? O�O�U?O�O? U?U� U�O�O�O?U? U�U? U�O?U�U�O�U�U?U? U�U? O?O?O�U� U�U?U? U�O� O�O�O?U? U�U? U�O�O�U�O�O�U?U? U�O� O?O�O�U? O?U� O?U?O� U?U?O� O�U?O� U?U� O�U?U�U? O?U?U� U?U�O� U�U? O�U?U�U� U?U�U?O�U�U?U? O?U� U?U� O�U�U?U�U? U�O�U�U� O?U� U�O�O�O� O�U?U� O�O?U�U� U�O�O�O? U�U?U? U?O�O?O? U�O� U?U?O?O�U� O?U?U�U� U?O�U�U� U?U�O?U?O?O?O�U� O�U�O? U�O?O�U� U�U?U? O�U?U�U� U?U? O?U�O�O� U�U?U? U�U?O�O�U? U?U?O?O� U�O�O?U? O�O?U�O� O�U�U?O�O?U? O�U�U�U� U?O�U�U? U�O?U� U�U? O?U?U?O?U�O� U?U�U� U?O� O�U?O� O?U�U?O� O?U?O� U�U?U? U�O�O�U�O�O�U?U? U�O� O�U? O�O�U� U?U� O�O?U�U?U? O?O? O?U� O�U?O�O?U? O�U?O�O?U?U? U�O?O�O�O� U?U?O?U? U?U?U? O�O?U�O�U� U?U�O? U�O� O?U�O�O�U? U?U� U�U? U?U? O�U?O? U�O?O�O? U?U?U? O�U?O� U�O�O?O? O�U?U� U�O?U?O�O�U?U?U�
U�O?U?U?O� O�U?O?O�U�U? U�U?O�O� O�U?O� U�U�O�O? O�O�U?O? O�O�U� U�U� O?U�O�O? U�U? U�U?O�U?O?U? U�O?O�U� U�U� O�U�O�U? O�U?U� O?U�O� U�U?U�U�O� O?O?O�U?O� .O�O�U?O? O�O�U� U�U� O�U�U?O? O?O�U?O� U�U? U�U? O?U�O�O? U�U? O?O�O�U?U� O?U� O�O?O? U�U?U? O�U?U� O?U�O� O?O?U�O�U?U� O�U�O�U� U?O� .O?U�U�U?O? U�O� U�U?O�U?O?U? U?U?U�O�U�U? U?U?U?O� U?U?U?O� .O�O? O?U� U�U? O�U?O�U?O? U�U?U? O�O?O? U�O� U�U?O�U�U? U�O�O?U?U? U�U� U?O�O? O?U?O� .U�O�O?U�U? O�O�U�O�U? O?O�U� U�U?U? U?U�O�O�U� U?O�O? O�U?U� O?U� O�U?U� U�U?U�O?U? O�U?O�U?O� U�U?O�U?O? U?U?U? .O?U�O�O? U�U? O?O�O�U?U� O�U?U� O�U�U�U�O�O? U�O� U?U?O? O�U?U�U? U?U� U�U? U?U�U?U? O?U?O?O�U?U? U�U? U?U�O?O�O?U? U�U?U?U? U�O�U?O�U� .O�O�U?O? U�U� U�U?O� U�U? O�O? U?U�O? O�O?O? U�U?U? O�U? O�U?O�O? O�O�U� U?U� O?U?U?O�U? U?U�O�O�U? U�U?O�U?O?U?U? O�O�U?O�U? U?U� .O�U?O� O�O�U? O�O�U?O�U? U�U?U?U? O?U�U�U? U?U�U?U? U?O� U�O?U� O�U?U�U� O�U�U? U�U? O�O�O?O? U�O�U�O� U?U� .
O�O�O�U?U? O�U?O� O�U?O?O�U�U? U�U?O�O� O?O?O?U�U� U?O�O�U�U? U�U� U�U?O� -O?U?O�O?U?U? U�U? O�U?U� U?U�U?U? U?O�O�U� U?O� U�O�U�U� U�O� U�O�U� U?U?U�U? O?O�O� U?U? O�U?O� U?U� .U?U� O�O? U�U� U�O�U� O�U? O�O?O�O�O� U? U�U�O�O�O? O?U?O�O� U�O�U?U? O?U?U? U?U?O�U? O�O�O� O?U?U� O?U�O�U? U�O� U�O�U?U? .U?U?U�O� O?U?O�U� O?U? U?U?U? O�U?U?O?O� U?U� U�U? U?U? U?U�U?U? U?O�O�U� U�U?U?U? OYO�O?U�U� O�U?O�O? U�U?O�U?O? U?U?U? .O?U?O�O? O?O�U�U?U� U�O�O�U?U? U�U? U�O?U�O?U� U�O?O� O�U�O?O�O? U�U?O� U?U?O� .O?O�U?O?U?U? O�U�O�O?U�U? U�U� U?U�U?U? O?U� O�O? O?U� O�O�U? U�O�O? O�U�O?U?U� O�U?O?O� U�U? O�U�O?O�U� O?U?O� .O�O?U�U? O?O�U�O? U�O?O?O�U?U? O?O�U�U�U�U? O�O?U? O�U�O�O?U� O?O�U?U�O�U�U? O?O�U�U? O�U?O?U� O?U?O? O?U� U�O�U� O?U?U� O?O�U�U?U?U? O�U�O?O�U� O?U� U�U?O�O?O� O�O� O?U�O?O� O?U?O� .U?O?U�U? O?O?O� O?O�O? U�U?U? O�O�U? O�U?U� U�O�U� —U?U� O�O? U?U?O�U� U�U? U?U? O?U?U�U?U?U? O?U? U?U?O�U? U?O� O�U�U? U�U?U? O�U?U� O?U� O?U�U? U�O� O�U?U� U�U�U?U�U� U?O�U�U� U�U?O�U?O? U?U?U? .
O?U�O�O? U�U? U�O�U?O? O�O?O� U�O?U?U?O� O?O�O?O�U? O?O�O�O� U�U�U?U? U�U� O�O? U�U?U�O? U?O� O�U?U�U? U�O?U� U?U?O? U�U? .O?O�O�O� U�U�U?U? U�U� O�U?U�U? U�O?O�U�O? O?U� U�U?U?U?U? U�O� O?U� O�U?O? U�U?O� .O?O�O�O� U�U�U?U? U�U� U�O�O�O?U� O?O�U�U?O?U?U?U? O�O?U? U�U?U? U�O?U� O�U�U?U�U� U�U� O?O�U?O�U?O? U?U� O�U?U� O�U?O?U� U�U?U�O� U�O?O�U� U�O� O�O�U�U? U?U?U? O?O�U?O�U? O�U�O� O?U?U? O?U?O�U?U� U�U? O?U?U�O? O?O�U�U? U?U� .O?U�O�O? U�U? O?U�U?O�O? O?U�U?U? U�U?U? O?U? O?U?O? U?U?U�U� U?U� U�U�U? O?U?U? U�U?U�U� O?U�U� O�O? O�O� U�O� U?U? O�U?O� U?U� .U?U? U?U�O? U�U? O�O�U?O�O? O?U?U? U?U� .O�U?O?U? O�O? O?O�O? U�U? U?U� U�U? U?U�O�O�U? O?O�O�U?U� U�U? U�O�O? O?U?O�O? O?O? U�U� U?O�O?U?U?U? U?O�O?U? U�U?O� .U?U�U?U? U�O�O�U? U�U? U?O�O? U�U?U?U? O�U�U?U�O� U?U� .O�O�U� O�U?O� U�O?O?U�O?U� U?O� U�U?O�U?U?U? U�O�U�U?O? U�O�U�U? U?U?U? .
O?U�O�O? U�U? O?O� U?O�O?O? O?U�U�U?O? O?U?U?O� O�U�O�O?U� U�U� O�U?O?U? U�O� O�O?U?O�O� U�O�O?U� U?U?O�U� U�U?O� U�U? U?U? O�U?U� U�O?O?O? O?U� O?U�O�O? O�U?O?U? O?U�O?U?U� U�U? O�O�U?O�O? U�O�O?U?O? U�O� O�U?U? O?U?U?U? .O?U�O�O? U�U� U�U?O�U� O?U� U?U�U?U� U?U� U�U? U?O�O�U�U� O?O? U?U?U?U?U�U?U� O�U?O� U�U?U� O?O? O?O?U�U?O� U?U?U�U?U� .O�U�U?U?U? U�U� O�U?U� O?O?O� O?U�O� U�O� O�U?U�U� O?U� U�U? O?O�O? U�U?U?
O�U?U�O� U?U� O�U?O? O�U?O�U?U? U�U? O�O�O�O� O�U?O� U�O�U?
O�U?U� O�U�O?U? O?O�U�O? O�U?O? O?U?U? U�U?O� U�U� U�U?O� U�O�U?
O�O? U�U?U�O? U?O� U�U?O�U?O? O?U�O�U� O�U?O�O?U?U� U�U� U?U?O?U?U? U�U?U? O�O�U�U? U�U?O� .O�U�U?U? U�O?U?O?U? U�U� U?U?U�U? O?U� O?U?U�U?O? U�O� U?U?O?O�U� O?U?U?O�O� .O�U�O�U� U�O?U?O�U?U? U�U� O?U�O�O? U�U� U?O�U?O? U?O� O?U?O� O?U?O� .O?U?U�O� O�O?U?O� O? U�U�O� U�O?U?O� O�O�U� O?U�O?U?U�U? O�O?U?O�U? U?O�O?O� O? O�O�U?O� O�O?U?U? O? O?O�O?U?U? O?U�U?O� O?O?O?O�U�U? U�U�O� O�O?O�O�O? O?U�O�U?O? O?U�O�O�U�U? U�U?U�O� U�U�U?U? O? O?O�U�U� O�U?O�U? O?O?U�U� O?O�O�U?U? O�U?O?O� O�O�U� O?O�U�O�U? O�O?U?O�O� O? O�O?U?O�U? O?U�O?U� O?U�O?U�U? U?O�O�U?U�U? U�U� O�U?U�U� O�U?O�U�O�O? O�U�U?U� . O?U?U?U�U? O?O�U?O?O�U�U? O�U?O�O? U�U� O�O?O?U? U�O?O�O�U� U?O� U?U?O?U?U? U�U? .O�O? U�U?U�O? U?O� U�U�O?O�O? U�O�O?U?U�U? U�O� O�O?U�O�U� U�U?O� U?U?O�U�
O?O�U?O�O?O?
O?U�U�U?O? O?U?U?O�O�U�O�O?U�O?O�U?U?O?U? O?O?U�U� O?O�O?O?U?O?O?U?U�O�O? U�U�U?U� O?O�O?U?O?O�U�U?U? U�O?U?O?U?O?O�O?U?O�U? O�U�U?O�O?O?O�U�U? O?O�O?O�O�O?O�O�U?U? O�O�U�O? O? O�U�U?O� U�O?U?O? O?O?U?O?U? O?O�U� U�O?O�O�O� O?U�U�O� O�U�O�U�U?O?U�U�O� O�U?O�U?O?O?O�O�O?O?U? U?U?O?U? O?O�U�U?U�U? U?O�O?U?O? O?O�O�O?O�U�U? O�O?U?U?U�
O�O?O�: U�U?O�O� O?O?U?U�U�U�O�O�O? O�O?:O� O?O�O�O� U�U�U?U?U�O�O�O?U�:O�O�U?O? O�O�U�U�O�U�O�U� O?U�O�U?U?O�U?:O?O?U�U?U� U�U?O�O�U� O?U�O�U?U?O�U? :O?O?O?U� U?O�O�U�U?U�O?U�O�U?U?O�U?: U�O?O?O�U� U?O?U?O�U?
U�O�U�O?U? U�O�O?U?U�U?
O?O?O�U� O�U?O?U�O? U�U�O� U�O?U?O� O�O�U�O? O?O?O�O? U�O�U?U?O?O?U�O�O�O? O?U�O?U?O?O�U�O�U� U�O?U?O�O�U?(O�O?O� U?O�O?U?O?)U�U?U�O?O�U? O?O?O?U�O? O�O�U?O� O�O?U?U?O?O?O�O�O?O?U? O�U�O�U� U�U?O�U? O? O�O�U?O�U�U? U?O�U?U?U� O?O�U?O?O�U�U? O�O�O?U?U�(O?U?O�O�) O�U?O?O�U? U�U�U� (O�O?O�O�U�U?U�U?)O�U?O?U?U�U? O?O?U�U� O?O�U?U�U? O?U?U� (U?U�O�O�O?) U�U�U�U? U�O?U?U�O? O?O?U�U?U� O�O�U�U�O? O�O?U� O�U�O�O� (O�O�O�O?O?U?O�U�) U�O�O�O? U�U?O?U? (U�O?U?U?U? U?O�O?U?O?) O?O?U�U� O?U?O?O�O�U?O?O?U?O?U? U�U�U?O? U?O�O�U� (U�O?U�U?O� ) U�U?O� O�U?O�U?O? ,U?O�U?O?U? O�O�U�O? O�U�U�U? (U�O�U�O�U?U�) O�U�U�U�U? O?O�O?U?U� (O?U�U�U?O�U�U?)O?O?U?U�U? U?O�O?U?O�U? (O�U�U�O?U?O� U?O�O?U?O?)O�O�O?U�U? U�U?O�O? O?O�O� O? U?O�O�O�U? O?O�U�U? (U�U?O�O�O�O?U?O�) O�U�U?O�O�U�U�O?O�O? (O?O�U�U� U�O�U?U?) O?U�O? O�U?O�U?O? O?U?O?U?O?U�O?U?U�U? O�O?U?O�U? U?O�O?O�O?U�U?O� O?U?U?O�O?O?O?O�U�U? U�O�U?O�O?O?U?O? O?O�U?U?O?O?O?O�U�U? U�U�O� O�O?O�O�O? O?U?O?U?U� O�O�O?O?U�O?U?U?U�U? (O?U?U�U?)

About meharafroz

Check Also

Short Story by Shamoil Ahmed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *