Breaking News

Articals by Maher Afroz

O�U�U� U?U?U�O� U?U� O?O�O�U?O? O�U?O� U�O�U?U� U?O? O�O?U� U�U�U�U�U�U�O�U?U� U�O?O� U�U�U�U�U�O�U�U? U�U?O� O�U?O�U?O? U�O?O�U?O? U?U?U� O�O�O�O�O? U?O? O�O?U�

O�U�U� U?U?U�O� O�U?U� O?O�O�U?O? O?O�U?U� U?U�U? U?U?U�U?U? O?U?U? U?U?U�U� O�O?U?O? O? O�U?U� U?O�O�U�O� U�U?O�O� O?U?O?O�U?O?U�O�O�O?O�O?O�U�O�O�O?U�O�U?O�O?O�U?O?O�U�U? U�U?O�O� O�U?O� U�O�U?U� U�U?O�O� O? O�U?U� U�O�O?U� U�O?O�O?O�U? O?O�U?U� O�U?O?U? O�O?O?U? O?O�O�U?O? O�O? U�U� O�U?U�U� O?U� U�U� O?U?U� O?U� O�O�O?U? U�U? O?O?U?O�O�U? U�U? U?U� O�U?U� O�O�U� U?U� U�O�O� O�U?O� O�U?U� U�O�O?U� O�O�O?U? U�O� U�O�U� U?U� U�U�U?O� O�O?U�O� U?U? O?O�O�O? O�U?O� O?U�U? U?U�U�O�U� U�U? U�U? O�U?U�U? O?O�O�U?O�U?U? U?O� U?O�O� U?U� O�U?O� U�U? U?U? O�O? O?O�O? U�O� U?U�O�U� U�U? U�U?U? O�U?U� U�U?U?U? U�O� O�O?U?O? U?U?U? U�

U�O?O� O?U?U?O� O?U?O�O�U? O�U?O?O� U�U? U�O�U� U?U? O?U� O?O�U?O� U?U� O?O�U?U� O�U?U?U� O?U?O�U?U�O?O�U?O� U�O?U?U� O?O�O�U?O? U�O� U�O�U� U?U� O�U? O�U?U�U? O?U�O� U�U? U?U?O?U?O�O�U?U? O?U?U�U? U�U�U? U?U� U�
O?U?U�U? U�U?U� O?O�U� U�U�U�U� O�U?O?U? O?U�U�U?U?U? U�U� U?O�O�O�O? U�U� O�U� O?U? U�U�U? U�U?U? O�U�U� U�U?O� O?U?O�O�O�O? O?U� U�O�U�O�U?U� U�O� O�O� U�U?O�O?U?U?O� U?O�U�O?O?O�U� U?U?U�U�U?U? O?O?U�O?U?U� U�U? U�O�O?U�O�U�U?U?U? U�U? O?O�U?O? U? U?U?O�U? O�U?U?U? U�U?U?O� U?O�U?O? O�U?U�U� U?O�U� U?U?U�U� U�O� U�U?U�U?O? U�O� U�U?O?O� U�U?O?U? U�O� O?O�U�U� O?U?U? O?U?U�U?O�U�U?U?O� U?O�U?O? U�O�U�O�U?U� U?U?U�U�U?U? O�O? U?U? O?U�U�U?U?U? O?U�U?U�U�O? O�U?O� O�U?O�U� U?U?O�U?U? O?U?U?U? U�U?U?O�U? U�U? O�U�U?O�U?O?U? U�U�U�U? O�U?O� U�O�U?U?U? U?U�U?U�U� O?U� U�U�U�O� O?U�U�U?U?U? O?U�O?O�U? O�O?U�O�U� U?U?U�U�U?U? U�U? O�U�U?U?U? O�U?U�U? U?U?O�O�U? O?O?O�U� O�O�O?U? U�U? O?U�O�O?O�O�U? U�U?O?O� U?U?U�O?U�O?O�U? U?U?U�U�U?U? O?U? U�U?U?O�U� U�U? O?U�O? O?O�O�O�U? U�U?O�O? U?U?O�U?U�U?O�U?O? U?O?U�U? O?U�O� O?U?O�O�U?O�U� U�U? O�O?U�U?U� O?U? O?O�U?O? U�U?U? O?O�O�U� U?U?O�U?U? O?U? O?U?O�O�U?O�U� U�U? O�U?U� O�O�O?U?U� O?U� U?U? O?U�U�U?U?U? U�U�U?U? O�U? O?O?O? U�U?U? O�U�U�U? O?U�O?U?U? O?U?O� U�U? O?O�O?U?U? O?U� U?U?O�U? U�U?U?O� O�U� O?U�U�U?U?U? U�U� U?O?U�U? O�U?O� O�O?U�U� O�O�O�O�U? U? O�U�U�O?U? U�U? U�O?O�O�U?U? U�U? O�U?U�O� U�O?U�U� O?U�O� U�U?O�U�

O�U� U�U?U� O?O�U� O?U�U�U?U?U? U�U� O?U�O?U?U? U�U� O�U? O?U�O�O?U� O?U?U�U?U� U?U?U? O?O?O�U?O? U?U? U�O?U? U�U� O?U?U�U?U? U?U?U? O?U�U?O?U� U?U?U? O?U�U�U?U?U? O�U? O?U?U�U?O?U? U?U?U? O?U?U? O?O�O? O�U?O� O�O�U�O�O? O?U� U?O� O�O�O� U?O�U?O� U?U?O?U? U?U?U? U�O�U?U� O�O?U?O? U? U�U�U� U�O�O� U?U? O�O?O�O? O�U?U� O�U�U?O?O� U?U� O?O�U? O?U�U�U?U?U? U�U� O?U�O? U�U? U�U? O�O�U? U�U?O? U�O�O?O� U?U� O?O?U�U�U? O�U?U�U? O?O?O�U� O?U?O�U�O?U?O�O� O?U?O�O� O�U?O� O�U�U?U?U? O?U� O�O?U� O�O?U?O�O� O�U?O� U�U�O?U�O? O?U?U? U�O�O?O� U?U� U�

O�U�U� U?U?U�O� O�O�O�O? U�U� O�O?U?O�O� U�U� O�O�O?O�O? U�U� O�O? O?U?O�U� U�U? O?U�U� U�U? O?U? U�U�O�U�U�U? O?U�O�O?O�U?O� U?O�O�U�U? U�U?O�O�U? O?O�U?O? U?U?O�U? U�U�O?O?O�U� U�U� U?U�U?O�U? O?U? O�O?O�U�O�O�U? O�U?O� U?O?O�U?O? U�O�O�U? O?U� O�O?U� U?U?O�O� U�U?O�U� O�O?U�O� U?U?O�O� U�U?O� U�U? O�O?O�U�U? O?O�U�U� U�O� O�U?U� U?U?O�O� O?U�O�O�U? O?U?U�U? U?O�O�U�U? U�U?O�O�U? U�U� U�O�U� O?U� U�U?O?U?U� U?U?U?U?O�U�
O�O? U?O�O�U�U? U�U?O�O�U? U�U?U? O?U?O�U� U�U� U?U?O�O�U� U�U? O?U�U?U? U�O�O?U?O? U�U? O?U? O�U?O?O�U�U? U�U?O�O�U? U�U?U? U?O?O?O? O�O?U?O�O� U�U? O?U�U?U?U�U� U�U? U�U?O?O? U�U?U�O�U?U�U� O�U�O?O�U?U�U? O�O�O?O�O? U�U? O�U�U?U?U? U�U? O?O?O�U� O?U? O?U? U�O�U?O� O?U� U?O�U� U�O�O?U� U�U� O�O? U?O� O?O?O�O� U�U� O�U?O�U? O�U?O�U? U�O�O�U�U?O�U? O�U?O�O? O�U?O� O�U?O?O�U?O�O?U? O?U?U�U?U? U?U?O�U? O�O?U� O�U?U�U� U�U?U�U?O�U� U�U? O?U�U�U? U�U?U? U�U?O? U�O�U�U?O�U�O�O? O�U�U�U� O�O?U?O�O� U�U? U�O?U�U?U?O? O?O?O�O�O?U? U�O� O?U?O�U� U�O?U?O? U?O?U?O? U?U?U?U?O� O?U? O?U? U�U� U�O�U?U� U�U?O�O�U? U�U� U�U?O?O�U� U�U?U? U�O?U� O�U�U?O�U�

U�U?U? U?O�U�O?U?O�O�U? U�U� O�O? a�?O�U�U? U? O�U�U� a�?U�U�U?O� U?U?U?O� O?O? O�O?U� O?U?U? O�O?U? O�O�O?O�O? U�U� O?U?U�U?U� O�U�U?O� U?U?U?O�U�U�U?U�O?U� U?U?O�U�U? U�U� O�O? a�?U�O�U? a�?U�U�U?O� U?U?U?O� O? O?O? O�O? U�U� O?U?U? U?U?U? U�O�O?U?O? U�U?O� U?U?U?O�U�U?O�U?U� U�U�O? U�U� O�O? a�?U?O�U? O?O�U� a�?U�U� U�U?U�U?O? U�U? O?U?U�O� U?U?U?O�O?O? O?O? O�U�U?U?U? O�O?O? U�U? U?O� O�U�U? U�U?O?O�U? U�U?U? U?U?U?U? U�O�U� O?O�U?U�O�O�U?U? U�U? U?U�U?O?U� U?U�O? U?U�U?U? U�O�O?U?O? U?U?U?O� U�U? U?O� O?U�U� U�U�U�U�O�O� U�U? O�U?U�U� O�O?U?O�O� U�U� O�O�O?O�O? U�U? O?U�U�U?U� U�O�U�U? U?U?O?U? U?U� O?O?U? U?U? U�O�U?U� U�U?O�O�U? U�U? O�O�U? U?U? U?U�U?O?O� U?U� O�U?O� O�O?U�U� O�O?U?O�O� U�U? O?O�U� U�O�U?U� U?O� U?U? O?U�O� U?U?U?O?U? U?U� U�O�U?O� U�O�U?U� U�U?O�O�U? U�U?U? U?U? U?U? O�U?U�U� O�O�O?O�O? O�O?U?O�O� U�U? O?U�U�U?U�U?O? U�U? U?O�O?U� U?U?U? U�U�O�U�U� U?U?U�O� O�O�O�O? O�U?O? U�U?O�U? O�O? O?O�O? U�U? O?O�O�U?O? U�O�U?U? U?U� U�U? O�U�U?U?U? U�U� O�U?U�U� O�O�O?O�O? U�U� O�O?U?O�O� U�U?

O?U�U�U?U�U?O? U�O�U?U� U�U?O�O�U? U?U? U�U?U? U�O�O?U?O? U�U? U?U�U�
O?U? U�U� U�U� U?O�U�U� U�O�U?U� O?O�U�U?U� U�O�U� U?U?U?
O�U?O? U�U? O�U?U?U� U?U�U�U?
O�U?O�O?U?U? U�U? O?U?O?O�U�U?U?O�U? U?U�U�U�
O�O?O?U� U?U�U�U?
U?U� O?O?U? O?U�O�O�O? U?U�U�U?
O�U?O�
U?O? O�O?U� U?U�U�U�

U�U?U? U�U�O?O� O?O�U� U?O� O?U�U?U�U� U?U?U? U�
O�U�U� U?U?U�O� O�O�O�O? U�U? O�O�O� O?U�O�U?O? U�O�U? U?O� U?U? O�U?U? U?U� U�U? O�U?U�U? U?O� O?O�U�U?U� U�U?U�O� U?U�U?O?U? U?U? U�U?O�U� O?U?O?O� O?U� O?O�U� U?U?U? O�U?O� U�O�U?U� O�U?U�U� O?O?O? O?U?U�O? O?U� O�U?U�U? O?O�U�U?U�O�O? O?U� U�U?O�O?O� U?U� U�O�U?O� U?U�U?O?U? U�U?O�U? O?O?O? O�U?O?O�O�U? U�U? U?U� U�

O�O? O?U? U?U�U�U?O?U� U�U?U�O� U?U�U�U�O?U� O�U�O�O?U�U? U�U� O�U�U� O?U?U� O?U? U?U�U�U�U�O�U? U�U?U? U�O�U?U� O�U�U�U� U?U?O� O�O�U�U� U�O� U�U?U�O? U�U�O� O?O�U�O�O?U�U? U�O� U?U? U�U�U? U�O�U� O?U?O�U�O?O? U?O? O�O?U� O�O?O�O?O? U�U� U�O�O�O�U� U�U?U? O?U?O�U�U?O? O�O?U� U�U? U�U?U�O� U?U? O?U?O? U?O� O�U�U?O? O?U?U� U�O�O?U�U? O?O�O?O? O�U�U?U?U? U�U� O?O?O�U?O� U�U? a�?U?O? O�O?U� U�O� U�U?O�U?O? U�U?U�U�U? O�O?O�O? O�U?O� O�U�O?O� U?U?O� U�U?O�U?O? U?U� O?U?O?U? U�U?U?U? U�O?U�U�O�U� U�U?U� O�U?O� O�O�O?U? U�O� U�O�O�U? U�U?O�U� O�O? U�O�U?U� U?O� U�O? O�O�O� O�O?O?U�U� O?U�U?O�O�U?U? U?U� O�U?O� U�U? O�O�U�U� U�U?O?U? U?O�U?O�O�O�U? U�O�U?U? U?U� U�U�U?O� U�U?U? O�O?O� U�U? U�O?U� U�U?O� U�O� U�U?O?O� U?U?U? U�U?U? U�U� U�O�U?U� U�U�U?U�U� U�U� O?U?U� O?O�U� O�U?O? U�U? U?O� O?O�U? U�U?O? O?U� U?O�U� O�U�U?O� U?U� O�U?O� U?U? O?U?U� O?O�U� U�U? U�O?U?O�O? U�O?U�U�O�U� O?U� U�O� O�U?O� U?U?U? U�U�O?U�U�O�U�U?O? U�U? O�U?U�U� O�U�O?O� O�O?O�O� U�O� O�O?U� U�O�O?U?O? U�U?O� U?U� O?O�U?U� U�O?U�U�O�U� U�U� U�U?O�U?O?U? U�O?O�O�U� U�U? U�O�O?U?O? U�U?O� U?U� U�U?U?O� O�O?U�U� O?O?O? U�U�U� O�U?U?O�O�U? U?U� U�U�U?O� O?O? O?U� O?U�U? U�O� U�O�U?U� O?U?U�U? O�O�O�U� U�O� O�U�O?O?O�O� O�U?U?U?O�O?U�U?U?U�U�U? U�U? O�O�U? O?U? O�O?U�O�U� U�U? O?O�O�U?U�U?U?U? U�U? O?U�O�U?O?U? U?U?U? O?U�U�U? O�U?U� U�O?U�U�O�U� O?U?O�O? U�U� O�O�O?O�O?O�O? O�U?O� U�O?O�O�U� O?U� O�U�U?U? O�O�O� U?O�U�U? U?U?U? O?O�U?O� O�O�U�O�O? O?U� O�U?O�U�U� U�O� O�U?O�U�U? O?U?O?O� O�U?O� U?O� O?U�O�U? O?U�O?U? U?U?U? U�U�U?U�U�U? U?O? O�O?U� O?O?U�O?U?U?U? U�U� U?O? U�U�O?O� U�U? U�U?O�U�U? U?U� O�O?U�O�U� U�U?O�U� U�O�U� O?U?U�U? O�O�O�U� O?O? O?U� O?U?O�O?U? U�O?O?O?O� O�U?U?U?U? U�a�?

U?O? O�O?U� U�O�U?U� O�O?U?U�O? U�U�O?O� O?O�U� U?O� O?U?O� U?U� O�O? O�U�O�U� O�U�O�O�U? U�O� U�O?O�U�U? O�U�O?O� U?U?O� U�U?U�U? U�O?O�U�U? O?U�O� U�O� U?U?O? U�U?O� O�O�O�U?O� U?U� U�O�O? U?O� O�O?U? O�U�O�U�U�O�U� O?U?O�O?O? U�U?U?U�U? O�O�O�U?U? U?U�U�O�U?O� O�O?U� U?O�U� U�U?U� U�U? O�O�O� O?U?U�O�U?O�O?U�U?O�U?O� O�U?O� U�U?U�O�U?O� O�O�O�U?O� U?U� U�O�U�O�U� O�U�O�O�U? U�O� U�O?O�U�U? U�O�U? O�U?U� U�U? O�U?O?U? O�U?U?U? U�O� U�O?O�U�U? O�U?O� U�O�U? O�U?U� U?U? U?U? U�U?U�U�O? U�U� U�U�O?U� O�U?U�U� U�O� O?O?O? O?U� U?U?O� U?U�U�O�U?U� O�U�U�U?O?U? U�U?U� U�U� U�O�U?O? O?U�O�U� O?U�O�U�U?O? O?O?O�U?O?O? O�U?O� O�U�U�U?O?U? O?U�O�O�O? U�U? U�O�O�U?O� O�U?O� U�O?O� U�O�U�U� U�U? U�U?O?U?O?U?U? O?U?O�U?U? U?O� U?U?U? U�O�U?O?U� U�U?U�U? O�U?O� O?U?U� O�U�O�U�U?O�U�U? U?O? U�U�O?O� U�U?U? O�U�O�O? O�U�U� U?U?U�O� U�O� U�O�U?U� U?O? O�O?U� U�U? O�U?U�U�O�O�U? O�U?U�U� O?U? U�U?U? O�U?U� O�O�O�O?O? U�U�O?O�U�U? O�U�O?O�U� O�U?O� U�O�O?U� O�O?U� O?O�O�U?U� U?U� U�O�O? O�U�U� U�U?U? U�U?U? O�U�U� U?U?U�O� O�O�O�O? U�U? U?U�O? U�O�O?O�U�U? O?O�U�O�U?O? O?O�U?O�U�O? O?U�O?O�U�O? O?O�U?O� O�O?O�O?U?O? U�U? O?O?O�U?U? U�O�U�O� U�O�U?U?U�U?U? O?U�U? O�U?O?U� O?U?O� U?O� U?O?U� U�U?U? O�U?O�U? U�O?U? U�O?U�U�O�U� U�U�U�U�O�O� U�U� O�O? U�U?O�U?O? U?O� U�U�U� O�U?U?O�U�U� U�U? O?O�U�O? U�U? U�U? U?U? O?U?U?O�U? U�U? O�O�U? O?U? U�U� U�U�U� O�U?U?O�U?O� U�U?O�U?O? U�U? U�O�U?U� U�O� U�O�O�U� O?U�O�U?O� O?O�U?O� O�U?U� O?U?O?O� O�U� O?U?U? O?U�O�U?O�U�U� U�U? U�U?O?O? U�U? U�U�U?O� O�O?O�O�O� U�U? U�O?U�U�O�U� U�U?U� U�U� O�O�O?O�O? U�U?U?U? U�O�O�U?O� U�U? U?U?U? U�U�U? U?U? U�O?U? U�U� O?U� O?O?O�O� U? U�O� U?U�O�U? O�U� O?U� O?O�O?O? U?U?O� U�O�O?O�O�O� U?U� O�O�O�O� O?U� O�O�U?O� O?U�O�U�O? U?O?O�U�U� U�U? O�O�O�O? U?U?U? U�O�O?U�O?O� U?U� O�U? O?U?O�U� U�U�U� O�U�U?O?O� U?U?U�O�U�U� U?U?U�O� O�O�O�O? U�O� U?U? O�U�O?O�U� U�U? O�O�U? U�O�O?U� O?O?O�O�O? U?U� O?U�U�U? O�O?U�U? U?U�O? O�U?O?O�O�U? U�O�U�O� O�U?O� O�U�U?U?U? O?O�O? U? O?U?O? O?U?U�O� O?U?U? U?U�O�O�O� U?O�O� O�U?U�U?U� O?U� O�O�O?O� U?U� U�
O?U�O�U� O�O�U�O�U? O�O?O? U�U?U? U�O�U?U� U�U?O�O�U? O?U�O?O�U?O?U? O?O?O�U�U?U�O?O�O?O�O?U?O? O?U�O?O�O�U� O?U�O?U?U? U�O� O?U�U?U� U?U?O�O�O�U?U?U? O�U?O� U�O�O?U�U?U? O�U?O?U?U? O?U� U�O�O�U�O?U? U�O�U�O� O?O�U?O�O�O?U�O?U�O�O�U? U�U�O?O� U�U?O�O�U? U�U� O?O�O?U? U�O�O?O�O� U�U? U�U?O?U?O�O?U? U?U?U�U?O?U?U?U?U? U�U? O?U�O�U?O�O?U� U?U?O�U� O?O?U?O?O�U?U� U�U�O�U�U�U? U�U?O�O�U? O?U�O�O?U?O� O?U?O�U�U?U? U�U? O�U?O?U? O?O�O�U?U�U? O?U�O�O�U?U?U? U�U� O?O�O?U? U?U?O? U�O�U�O� U�O�U?U� U�U?O�O� U�O� U?O�O� O�U?U�U?U� O?U�O?O� U?U� O?O?O�U�U? U�O�U?U� U�U? O�O�U? O�U?U�U� U?U�O? U�U? O?O�O�U?O� U�U? O?O�U�U� U�U?U? O?U�U?U? U�U� O?U�U�U? O�O?U?U�O? U�U� O�O�U�O�O? O?O�O?O�O�U?U?U? O?U�O?U?O?O? O?O?U�O�O� O?O�U?O�U?O�O?O? O?U�O�O�O? O?O?U?U?O�O� O?U�U�U� O?O�U�O?O�O� O?U�O�O?O�O� O?U�U? O?U?U? O�O?U? O?U?O�U�O?O?O�O�U? O?U� U?U?O? U�O�U� U�U? O�U?O� U�U?O�U? U�U?U?O�U? U�O�O�U? O�O?U?U�O? U�U? O?O�O�U?O� U�O� O?O?U?U� U�O�U�O� U�O�U?U� O?U? O?O� O?U�U?U�U? U�O�O?U�U�U�

U�O�U?U� U�U?O�O� O?U�O�U?U� U�U� U�O?O?U?U� U?U�O? U�U? O�U?O?O� U?U� O?U�O�O?U?O? U�O�O?O� U?U� O�O?U? U�U?U? O?O�U�O? U�U?O?O� U?U� O�U?O� U?U?O� U�U? O?U�U?O?U?U? O?O?O?O?U? O?O�U?O?O?U? O?O�U�U�U? O?O�O?U�U?O?O�O�O�U?O? O�U?O� U?O�O�O?U?U? U�U? U�O�O?U?O? U�O�O?O� O�U?O� O�U?U�U� U�U�U� O?U� U�U�O?U�O? U�O�O?O� U?U� U�O�U�U� U?U?U�O� O�O�O�O? U�U� U?U? U�O�U� O?U�U? O�U?O? O�O?U�U?O?U? O?U� U�U?O� U?U� U�

O�O?O? U�U?U? O�U�U? U�O�U?U� U?U? O?U?O?U? U�O?U? U?U� O�U? O�U?U�U� U�U�O?O? U?O� U�O�O�O� O?U� O?U?O?O?U? O�U?U? O?U� U�U�U�O?U? U?U� U�U?O?O�U�U?U? U�U?U? O�O�O�O�O? U�U� O?O�O?U? U?U?U?U�O?U? U?U�O?U�U?O�U�U?U? U�U? U�O�U?O?U? U?U� U?U?O�U�U?U? O?U� U?O�O?U� U?U?O�U� O?U?O� U�U�O�O?U� O?O?O?O�O� O?U�O�O?U? U?U� O?U?U?O� O�U?U�U� O?O�O?U? U?U�O? U�U� O�O? U?O�O�O?O�U� U�U? O?U?O�O?U� U?U?O�U� O�U?U�U� O�O�O�O�U? U? O�U�U�O�U? U�U? O�O�U? U�O�O?U? U?U� O�U?O� U?U?O� O?O�U?O� U�U?U? O�O�U�O� O�U?O? U�U? O?U� U�O� O?U?O?U? U?U� U�U�

O�U�U� U?U?U�O� U�O� U�O�U?U� U?O? O�O?U� U?O�U�U?U?U�U? O?U?O� U�U� U�O�O�U?O�O?U? O�U�U?U�O�O? U�U?U? O�U�U�U? U�O�U�U? U�O?U? U�U? O�O�O� U�O�U?U� U�U� U�O�O?O�O� U�O?U�U? O?U� O?O�U?O? U?U?O?O� U?U� U�O?O�O?O�O?U? U�O�U�U� U�U? O�O�O� U�U�U? O?U?O� O�U�U?U� U�U�U�U? U�O?U�U?O? O�U? U�O�U?U� U�U? U?U?O�U?O�U?U� U?U� O�O?U�U? U?U?U�U? O�U?U�U� U?U�U?U? U�O�U?U� U�U� O�O?O?O?O�O?U� U�U?U? O?U?U�U?U�U� U�U? U�U�O?U? U?U� U�U�U�U�U�U? U�U? U?U�U?O�O�U? O?U�U�U�U? U�U� U?U�U?U�U� U�U� U�O?O�U?O�U� O?O?U�O�O� U�O� O?U?O�U�U?U? O�U?O� O�O?U�U� U�O?O�U?O�U� O�U?O� O?U�U�U? U�O�O?O�O�U?U? U�U� O?O�O?U? U�U?O�U�U? O?U?U� O?U�U?O?U? U?U� U�U�O�U?U� U�O� O?U� U�U?U?U� U�U� O?O? U?O�O? U�O� U?U� U�U�U�U�U? O�U?O� O�O? U�U� U�O�U? O?O�U? U�U? U?O�O�O?U?U? U�U� O?O�O?U? O?U�O?U?U� U�O� U�U?O�U? O?O�U?O� U?O�O�O?U?U? U�U� O�O�O�O�O? O?U?U? O?U?U�U?U�U� U�U? U�U�O?U� U?U?U? U�U�U�U�U? U?O?U�U? U?U?U�U� U�O� U�O?U? O�O�O� U�U?U?O�U� U?O�O? U�O� U�U?O?U? U?U� U�O�O?U?O� O�O?U?O� U�U� O�U�U�U? U?O�U�O?O�O? U�U� O?O�O?U? U�U�U? O�U?O� U�O�O?O�O� O?O�U�U�U� O?O?U� U?U?U? U� U?U�O? U�U? O�U?O�U?O�O? U�U�U�U? U�U? O?O?U�U?U�U? O�U?O�U?O? U?O� O?U?O�O�U? U?U�O?U? U?U?U? O?U?U?O� O�O?U�O� U�U�O�O� O�O?U�U� O?U?O�O�U? U�O�U�U?U? O?O�O? U�U� O?O�O?U? O�U� U?O�O?O� U?U� O�U? U?U?U�U� U?U? O�U?U�U� U?U?U?U�U� U�O�O?O�O� U�U? U?O�U? O?U� U�O?U�U? O?U� U?O�U�U?O�U? U�U?O�U�U�O�U?U?O?O� U?U� U�O�O?U�O� O?U?O� O�U?U�U� O?U� U�U?U? U?O�U�U� O�U�U?O?O� U?U� U�U?U?O� O�O?U�U? O?U�O?U?U? O�U?U�U� O?O�O� O?U� O�O�O?U? U?U� U�O?O?O�O�U� U�U?U? O�U?O? U�U? O?U� U�O�U�U� U�U? U�U?O?O? U�O�O?U? U?U� O?U�U?O� U?U? O?O� U?U? U?O�U�O?O�O? O�U?O� O�O�U�O�O? O�U?O� U�U�O�O?O� O�O?U�U? O?U?O?U? O?U� O?O?U�O?U� U?U?U?O?O? U�U? U?U? O?O?O�O�U� U�U?U? O�U� U�U?U?U? U?O�O?U? O�U?O� O�U?U� O?U� U�O?U� U�U? O�O�U�O�O? U�U?U? O�O�O?O� O�O?U�O� O?U?U?O� O?U?U� U?U�O? O�U�O�U� O�U�O�O�U? O?U� O?U?O?O� U?U� O?O�O?U�U? O�O?U�U? U�O�U? O?U?U? O�O?U� O�U?U�U�U� U�U?U? U�O�U�O�U� U?U?O�O�O?U? U?U� U�U�O?U�U? O�U�O�U� U�O� O?O�O? U�U?U�O� U�U?U�U� U�U?U? O?O�O�O?U? U?U� U�U?U�O?U? U�O�U?U?O?U?O�U?O? O�O?U� O?U?U? O?O�U�O?O�O� O�U�U?O?U? U?U?U? U�U?U?O� O�O�U�O�O? O?U� O?U�O�U?U?O?U? U�O�O?U� U?U?O�U�O�U?O? U�U? U�O�U� O?O�U� O?U�O?O?U�U?U? U�O� U?O�U�O? U�U? U?O?O? U?U�O�U?U? O?U� O?O?U?O?O�O�U? U?U�U?O�O�U? O?O�U?O? U�O� O?U?O?U? U?U� O?O�O?U? U�U? U�O�U�O�U?U� U�U?U?U?U�U� U�O�U�O� U?O?U�U? O?U� O?O�U?U�U? U�U?U?U?U�U� U�U? U?U�U?O�O�U? U?U?O�U? U�O� U�U?O?U? U?U� O�U?O� U?O�U�U?O� O?U� O�O�O?U? U?U�U�O?U?O�O�U� O?O?U�U?U� U?U�O?O�U?U? U�O� O�U?U� U?U� U�U�O?O? O�O? O?U� U�O?O�O�O� U?U?O?O� U?U� O?O�O?O?U? O?U?U? O?U?U�U� U�O� O�O�O�O?U? U�O�O?O� U?U� O?U�U?O� U�O?U�U? U�U�O? U�O� O?U?O?U? U?U� U�U? U?U? O�U�O�U� U?O�U?O?U? U?U� U�O�U?O� O�U?O? O�U?U� U?O�O�O�U?U?U?U? U�O�O?U�U? U?U?U� O?U� O�U?U�U? U?U?O?U? O�U?O�U�U? O?O�O�U?U� O?O�U?O? U�O�O?U� U?U?O�U� O?O�U? O? U�U? O�O?U�O? O�U�U� U�U� U�O�U� U?U�U? U�O� O?U?O?U? U?U� U�O�U?O� U?O?U�U? U�U? U?U?U�U? U�O?U�U� U�U?U?U? U?O�U�U?O� O?U� U�O� U�O?U�U� O?U�O�O� O�U?O� O�U�O�U� U?O�U?O?U? U�U�U�U?U?U? U�U� U�O�U� U�O?U?O� O�U?O� U�O�O�U� O?U� O�O�O?U? U?U� U�

U�O�U?U� U�O� U�U�O�O�U�U?U�O? U�U�U? U?U?U? U?U� O?U�U? O�O?U�O� U?U? U�O�U�U?U? O?O�O? O?O�O?U�U? O?U?U?O� O�U�O?U? O?U� O�O�U? O�U?U? U�U? U?O�U? U�O?U? O?O?U?O? U�O?U� U�U? O�U�O?U? O?U?U�O�O�U? U�O� O?U�O�O� U?U?U�O� O?O?U?O? O?O?U?U?O? U�O�U� O�O�U�O? U�U?U? O�O?U? U?O?U?O?O�U� U�U?U? O?O?O� U?U� O�U?O� U?U? O�O�U�U� O?U�O� U�U? U?U?U? O�O?U�U? O?O�O?U�U? O�U�O�U� U?O�U?O?U? O?U?O�U? U?U� O?O�O?U�U? O?U?U�O�O� O?O�O�U? U�U?U�O� U�U�U? U?U? U?U?U�U?U?U? U�U?U? O�O? O�U?O�U� U?O�U�U? O?U� O�O�O�O? U�U?O?O� U?U� U�

O�O�U�O�U�U�U? O�U�O�U� U�U? U?O�U? O?U?U�U?U? U�U?U? U�U?O�U? O?O�O?U? O�O?O?U? U�U?U?U? U?U� O?U�U?O� O?U� U�U� U?U? O�O?O?U� O�U? O�U?U� O?O�O� U?O�O?O?O?U? U?U?O�O�U?O�U? O?O?U? O?O? U?U?O�O�O?U� U?U?U?O?U�U?U? U?U?O� O?U� U�O?U� U�U? U�U?U�U? U�U?O?U� U?U?U? O?O�U?O� U?U? U�U?O? O?U� O?U?O� U?U? U�O� U�U?U�U�U? O?U� U�U?U? U�U?U�U? O?U�O?U? O?U?O�O� U?U? U?U?O?U? U?U� U�U�a�?O?U?O�O? O?O�O� O?U?O�O? U?U?O?U? U?U� a�? U?U? O�U?U�U� U?U?U�U? U�U?U?U?U� U�U� O�O�O?O�O? U�U? U�U?U?U? O?U?U?U�O?U? O�U?O� U?U?U? O�O�O?O�O? O?U?U? O�O?U� O�U�O� O�U?O� U?U?O?O� U?U� U�U�U�O�U?U� U?U?O�U? O�O?U� U?U?O�O�O?O� U?U� U�
U�O�U�U? U�O?U? U?O�U�U?U?U�U? O?U� O?U?O?U? U?U?O�U? O?U?U?O�U�U?U? O?U�U?O�U�U?U? O?O�U?O� U?U?O�U?U?U?U?O? O?U� U?O?O�O?U? U?U?O�U? O?U?U�O? U�U� O�O�O?O�U� O?U�U?U?U? O?U?U?O�U�U?U? O?U� U?U�O�O�O?U? O?O�O?U�O? O�U�U� U�U� O?U�U�O?O� U�U?U? O�O� U�U�O?U? U?U� U�
U?U?O�O?

O�O?U?O?U?O? U�U� O?U?O�U�U?U? U�O�U?U�U?U? U�O� O�U?O�O� O?U�O�U?O?O�U� O�O?U� U�O�O?U?O� U?U� U�O?O�U�U? U?O?U�O? O?O�O�U?U� U�U� O�O? O?U?O�U�U?U? U�O�U?U� U�U? O�U�U� O?U?O� O?U?O�O? U?U? O�U?U�U? O?U�O�O�O? U�U?U? O�U?O� U?U� U�O�U?O?U� U�U?U? O�U�U� U?U?U�O� U�O� U?O�U?O? O?U� O?U?O�U�U?U? U�O�U?U� U�U? U?U?U�U?O? O?U� U�O� U?U?O�U? U�U?O? O? O?U� O�O?U� O?U?O?O�O�U? O?O�O�U?U� O?U?U�O� O�U?U�U� O?U? U�U?U? O�U?U� U�O�O?U� U�O?O� O�U�O?O�U� U?U� U�
O?U?O�U�U?U? O�O?U�O� U�O?O� U?U?O� O�U?O� O�U?O?O�U?O�O? U?U� O?U�U? U�U?U?U? O?U?U? U�O�U?U� U�U?U? O�U?U?U� O?U�U?O�O�U? U�U?U?U? O?U?O?O� U�U? O?U?O�U�U?U? O?U?O�U?U� U�O�O?U?O? U?U?O?O� U?U� U�O?U?O�U�U?U? O�O?U�O� O�U?O?O�U?O�O? U?U� U�U? O?U?O?O�O�O?U? U?O�U? U�U�U�O?U? U?U� U�

O?U?O�U�U?U? U�U? U�U�U? U�O�O�U�U?U? U?U?O? O�O?U�O? U?U?U? U�U�U�U�U�U�U�
O�O�U�U� U�O�U?O�U�O�O? U�U� O�O? O?O? O?U� O�U?O�O? O�U�U?U?O? U�U?O? O?U�O�U�U� U�U? O?U?U�U? U?U?U?U? O?U? O�O? U�U� O�U�O?O�U� O�U?O� O?U?O�O�U� U?O� U?U�O? U�U? O?O�O�U?O� O?U? U?U?U?U? U�U?U�O? U�U? U?U?O?O� U�O�O?U� U?U�O? U?U? O�O? O?U� U�U?O� U?U?U?O�U�a�?U�U?O�U? U�O�U?O�U�O�O? U�U� O�O�O?O?O�U� O?U� O?U?O�O� U?O�U?O? U�O�O�U� U? O?O�O�U� O�U?U?U?O�U�O?U? U�O?U?U? O�U�U� U?O� U�U?U?U? U�U�U�O?O� U?U? O�U?U?U?O� U�U�O�U? U? O?O�U� O�U?O� O�O?U?U?U? O?U� O?U� U�U?O�O? U�U�O� O?O?U?O� O?U?O�U? U?U� O�U?O� U?O?O� O�O�U?O�U? U?U� U�O�U�U?U�O?U?U? O?U�U?U? U?U? O�U?O� U�U?O?O? U? U�O�O?U?O? U?U?O�O�U?O�U? U?U? U�U?U?O� O?O�U?U�U?O� O? O?O�O?U?U? O?O?U�O? O�U?O� U?U?O� O?U?O�U�O� U?U?O?O� U?U?U? U?U� O?O�U?O� U�U?O? U�U? O?O?U?O? U�U?U? O?U? O�O�U?O�U? U?U� U�O�U? O?U?U? O?O�U?U?O�O?O�O?U� U�U?U?U�O� U?U? U?U?U?O�U�O?U?O� O?U?O�U� U�O?U?O�O� U�O�U� U?U?U?O� O?O�O�U? O?U?U�U?U�O� O?O?O�U� O?U?U�O� U�U?U?U? a�?U�U�U�U�U�U�U�U�U�U�U?U? O?U?O�U�U?U? U�U?U?U? U�O?U? O?U�O? U?U?O� U?U�U?O� U�U? U?O�U�U? O?U?U� O�U?U? U?U� U�U�U�U�U�U�U�O?U?U� O?U�U?O?U� O?U�U?O?U� U?U�O? U�U? O�U?O�U� O?U?O� U�U?U? U�U?O�O� O?U�O� O?U?U? O?O�U?O? U?U� O?O?U�O�U?U� U�U?U? O?U?O� O?O�U?U� U�U�O?U� O�U?U�O� U?U� U�O?U�U�U?U?U? U�U?U�O? U�O� O?U? U�U� U�U?U?U? O?U�O?O� U�O?U�U�U?U?U? U�U?U�U? O�U�U?O?O� U?U?U? O?U? O�O? O?U�U?O� U�U?U? U�U?O� U�U?O� O?U?U�U?U�O� U?U�O?O� U?U� O?U�U�U�U�U�U�U�U�O?U�O�U? U�U?U? U�U?U?U? O?O?O� U?U? U�U?O�O� O?U�O�O?O�U� U?U? U�U? U�U?U?U? O?U?O�O?U? O?O?U�O�O?O� U?U� O�U? O�O?U�U? O?O?O�O�U? U?U?O�U? O�O�U? U?O� O?U� U�U?U?U? U�O�O� U�U�O?U� U?U?U? U�U?O�U? O�U� O�U�U�U? U�O?U?O�U? U�O?O�O? U�O� O?U�O�O?U? U�O�O�U�O� U?U� O?O?U?O�U� O?U� U�U? U�O? U�U� O�O�U�U? U?U� O?O?O?U?U? O?U?O�U�U?U? U�U? U?U?U�O� U�U�O�U�U�U? O?U� U?U?O� U?U� O�U? U?U�O? O�U?U� U�O�O?O�O� U�U� O�U?O� U?O� O�U?O? O?U� O�U?O? U�U�O�U�U? U�O� O�U?O� U?U� O?O�U?O� U�U?O�U�U? O?U?U� O?U�U? O�U?U? U?U� U�(U?O? O�O?U� O�U?O�U? U�U�O?O� 161,162a��163)U�

U?O�U� O?O�U�U? U�U? U�O�U�U�O? U�U?U?U? U?U?U?U�U?U? O?O�O? U�U� O�U?U� O�O�U? U?U�O�O�U� O�U�U?U� O?U� U�O?O� U?U?U�U? O?O?U?O?O�U? O�O�U�O? U?U?U�O�U� U�U? U�O? U�O�U�U� O?U?O?O� O?O�U?O�U�O?O�U?O� U�O� U?O�U�U? U�U?U?U?U? O?U�U? U�U?O�U�U?U? U�O� O?U?O?U? U�U?O?U� U?U?U� O�U?U�U? O?U?U� U�U?U? U?U�U?U�O�O?U� U?U?O�U� U?U�U�U?U�U� U�U?O?O� O�U?O�U? O?U?O�U�U?U?U�U?U? U?O� U?O�U�O?U?U? U�U� U�U?U�U?O�O?U� U?U?U� U�O�O�U?U� U�U? O�U?U�U� O?O� U?U? O�U?U?O� O�U�U?O� O?U?O� U�U�U�U? U?O�U?O�O? U�O� U�U� O?U?U� O?O?O�U�U? O?U?O�O�U? U�U?U? O?U?U� U�U?U?O?U? U�O� O?U� O?U?O� O?U?U? U�U�O�U�U�U?U? O?U?O�O?U? U?U?O�U? O�O?U�U?U� O�O�O�U?U? O?U?U? U�U?U?U?U�U?U? U�U� U�U�O�O�U� O�U?O? U�U?U? U�U?O�O�U? U�U� U?U?O�O? O?O�O?U�U? U?U?O�U? U?U�U?U�U?U?U? O�U?O� U?O�O�U� U�U? U?U?U�O� U�O� O�U?U? O?U?U?U�O�O?U�U? O�U�U�U? O?U� U?O�U? O?U? U?O�U? U?U? U�U?U�U?O�U?U? U�O�O?U?O? U�O�O�U?U? O?U?U? U�(U?O? O�O?U� O�U?O�U? U�U�O?O� 6).

U�U�O�U� U�U� U?U�U?U?O�U�U� U�U?U? U�U�O? U�O?U�U?U? U�U� U?O�O�U�U� U?O� O?O�U?O� O?O?O�O?U�U? U�U? O�U?O�U?O? U�U? O?U�U�U?U� O?U� U?U?U�U�O�U�U� O?O?U�U�O?O� U�U? O�O�U�O? O?U?O?U? O?U� O?U?O�U?O� O�O�O�U?O� O?U?O�U�U?O�U�U? U�U? O?U?O? O?U?O�O�U� U�U? U�O?O? O�U�U?U?U? O?O�U?O� U�U�O�O�U� U�U� O?O�U?U�U?U? U?O�U�U?U? O?U� U?O�U�U? U�U?U? O�O?O� U�O� O?O�O?U?U? U�O� U�O�U? U�U?U�U� U�U?U� U�O?O�U?O� U�U� O?O�U�U�U� U�U�O�O�U� U?U?U�U� O�U�U?U� U�U? U?O�U?O�U�U? O?U?U�U? U�O� O�U�U�U? O?U�U�U?U?U? U�U? U?U?U�U?U� U?U?U�U�U? U�O�U�U?U?U? U�U� O?U?U�O� O�U�O?O�U� U�U? U?O�O�O? O?U?U? O?O�U?O? U?U�O?O?O�U?O? U? O?O�U?O? U�O�U� O?O�U?U?O? U�O�O?U� O�U?O?O� U?U� O?U�O?U? U�U?U�O? U�O� O?U?U?O� O?U?U� O�O�O� U�U?U�O�O?O� U?U�O?U�O?U? U�O�O?U?U�O� U�U? U�U?U� O?U�U? U�U� U�O�U� O?U� U�U?O�O?O� O�O�O?O� O�U?O?O� U?U�O?O�O? U�U� O?O�U?O� O?U� U�U? U�U?U?U? O?O�O?O�O?O�O?U�O� O�O�U? O?U?O�U? U�U?U?U?O� U?O�U�U? U�O�U� O?U?O?U� O?O�U?O� U�U? U�O�U�U? U�O?U? U�O� U�O�U� O?U?O?U?O�a�?a��a��a��a��-U?O? O?U� O�U?O�U? U�U�O?O� 29

O�U�O?U?U?O�O� U?U�O? O?U� U�O?U� O�O?O� O?U?O� O?U?O�O? O?U?O� O�U?U� U?O� O?O�U� O�U? O�U? U�O� O�U�U�U? U�U? O?U?O�O�U? U�O� O�O?U�O�U� U�O�O�U?U? O?U?U? U�U?U�U�U? U?U�U�U? U?U�U?U�O�U?U? O?O� U�U?U? O?O� U�U�O� O�U?U? O?U?U? U�U?U�O�O�U� O�U�U?U� U�O� O?U�O�U�U? O?O�U?O? U?U?O�U�U�U?U?O? U�U?U�U?O�U� U?U?U�U?U� O�U? U?O�U� U�O?U�U� U�U� U?U?U� U? O�U� O?U�U? U?O�U� U�O?U� U�U?O�O?U? O?U�U� U�U� U�U?U� U�U? O?U�U? U?U?O�O?U? O?U� U�O�U?O?O� U?U?O� O?U�U?U? U�O?O�O�U?U? U�U? O?U?U� O?U�U?O� O�U?O� O?U?O� U�U�U�U�U�U�U�O?U�U?U?O�U�O?O� O?O?O�U�U�U� U�O� O�U�O?U�U? U�O?O�O�U? O?U?U�U? U�O� O?U?U?U�U�U�O� O�U? U?U?O�U�O�O? U�U? O?U�U� O�U?O�O? O?U� U?O�U?U�U?U? U�U?O?U� U�U�U�U� U?U� U�U�O�O? U�U� O�O?O?U?O�U� O?U� O�U?U?O� O?O?U�O�U� U�U? O�O�U�O? O?U?U�U?O�O?U?U?O�U? O?U?U? U?U?U? U�O?O�O�U? O?U?O�U�U�U? O?O?U�O�U? U�O?O� O?U?O� U�U? U?U?U� U?U?O?U�O?O�U?O�U? O?U?U�U?U? U?U?O�U? O�O�U? O�U?O� O�O�U? O�U?U�U? U?U? O�U?U�U�U�O�O?U� U�O?O� O?O�U� U�O?U�U? O�U�O?O� U�U� O�U?U? U�U? U?U?U? U�O�O�U?U?O? O?U�O? U�O�O?U?U�O�O? U�U� U�O�O?U?O? U�U?O� O�U?O?U� O?O?U�O�U� O?U� U�U?U�O?O�U? O�O? O�U�U?U� U�U?U? O�O?O� O?O�U? U?U�O?U�U�U�U�U�U�U�U�U�O?U?O? O�O?U� O�U?O�U? U�U�O?O� 74
U?U? U�O�U?U� U�O� O?O�O�U? U�U�O?O� O�U?O� O?U?O�U�U?U? U?U�

U?O�U�U?O� U�U� O�O�U�U� U�U� O?O?O? U�O�O? U�O�U?O�U?U? U�U? O?U?O� O�U?O� U?U?U�U? U�U?O�U�U� O?U?O?O�U� U?O�O�U? U�U?U? U�U�U? U?O�U?O?O�O�O?O� U�U� U�U�O�U� U�U?U? O?U�O�U?O� O�O�O�U? U?U?U?U?O� U�U�O?U�U? O�O? U�U� U�O�U?O? U�O�O?U? U?O� O?U?U?U?U? O�O?U�U� U?U?O? U�U?U? O?U�U� U�U? O?O?O� U�O�U�U? O�U?U? O?U?U?U�O?O?O� O?U� U?O�O�O? U?U?O�U? O?U? O�O? U�U� O?U?U�U�O� U�O�U?O�O?U�U?O� O�O?U�U? O?U?U� U�U�O? U?U? U�U�U? O?U?U? U�U�U? U?U? U�O�O�U? U�U� O?O�O�U� U�U?U? O?U?U� U?O�O�U?U? O?U?U? O�U?O� U�U? O�O�U� U?O� O?U?O� U�O�U�U� U�U? O?U�O? O�O? U�U?U? O?O�U�U? O?U?U?U�U?U? O?U? O�O�O?O� U�U� U?U?O? U�U?U? O?U�U� U�U� O�U�O?O?O�O� U�U?U? O�O?U�U?U? U�U� O?O�U� O�U�O�O�U� O?U?U?U?U? O?U?U?U�

U�O�U? O?O? U?O?O�U�U� U�U� O?O?O? U�O?U�U? U�U� U�O�O?U?O? U�U?O� O�O�O?O� U�U? U�O?O� U?U?O? O�U?U? U?U� O?U?U�U�U�U?U? O?U?U?U�U? U?U� O�U?U? U?U?U? U�O�O? U�U� U?O�U�U?O� U�U? U?O?O�U?O? U�U� U�O�O�O?U�O�U�O�U?U�O?U� U�U?O�U?O�U�U�U�U? U�U�O�O�O? U�U� O?O?O? O�O? U�U� O?U?U�U?O�O?O�O�O?O� U�O� O?O�U�O? O�U�U?O� U�U�U�U� U�U?O� U?U� U�U�O�U�U? U�U? O�U�U?O?U?U? U?U�U�U?O�U? U�U?U�U� U�U?U?U? U�U?U? O�O�O?O� U�U? U�O?O� U?U?U?U�U�U� U�U?U?U�O?O?U?U? U?U�U�U� O?U� U�O�U?O� U�U� O?O�U�O? U�U?U?U� O?U?O� O�U?O� O?U�O?U?U? O?U� O�O? U�O� O�O?O?U? U?U?U? U?U?O� U�U�O?U�U? O�U?O� U�O�O? U�U� O�O? U�U? O?U?U�U�U�U?U? U�U? U?U?O� O?U� O�O�U�O? U�U?U? U�O�U�U� U�U? O?U?O� U?U?O� U�U?O?O? U�U? U�U?O� U�O�U�U?O�O? U�U? U?U?O?U�U�U�U�O�O? U?O�U�U?O� U�U? U?U?U� U�O�U�U� U�U?U�U? U�U�O?U�U? U�U� O?O�U�U� U�O�O?U?O�U? U�U?U? O�U?U�U� U?O?U?U?O�O� U?O�U� U�O� O�O�O?O� U�U� O�O?U� U?O� U?O�O�U? O?U� O?O� O?U� U�O�O?O� U?O�U� O?U? U�U?U? O�U?U�U� O?U� O?O? O?U�O?O?U? U�U?O?O?U?U? U�U? O?U�U?U? U�O� U�U?U�U�U? U�U� U?O�O? O?O�U? O?O�U?O� O?U?O�U? O?O?U�O�U� U�U?U? O?O�O�U� O�U?U�U�U?O�U? U�U?O?U� U�O?O� O?O�U� O?O�U�U?U?U? O?U?U�U? U�O� U�O?U�U? U�U� O�O?U?U?O�U� O�O?O?U� U�O� O?O�O? O�O? U�U? U?U�U�U?U? O?U?U?U�U?U? U?O� O?U�O�U?U?U?U� U?U?O�U�O�O?U� U�U� U?U? U�O�O�U� O�O? U�U� O�U?O�O?U?U? U�U? O?O�O?U?O? U?O� O?U�U?O�U�U� O?U?O�O?U?O�O� O�U?U?U� a�?U?O? O�O?U� O�U?O�U? U�U�O?O� 360.
U�O�U?U� U�O� U�U?O�U? O�U�U�U? O?U?O�U�U?U? U�O� U�U?O�U? O�U�O?O�O? O?U?O�O?U? U�O� U�U?U?U? U?U� U�U?O� O�U�U�U? O?U?O?O�U� O�U�U�U� U�U? U?U?O�U?U? U�O�O?O� U?U� O?O�U?O� U�O�U?U� U�U� O?O�U�U� O?O�U�U� U�U? U�U�U�U� U�O�O?O� U?U� U�U�U�O�U?U� U�U� O?U?O�U�U?U? U�U� O?O�O?U? U�U?O�U�U? U�O� O?O?U�O?U� O?U?U� O?U�U?O?O� U?U� U�U�O�U?U� U�O� O?U?O�U�U?U? O�O?U�O� O�O�U�O?O�O� U?U� U�U? U�O�O�U? U�U� O�U?U� U�U?U? U?U�U� O?U? U�U�O?U? U?U� O?O�U?O� U?U? O�U?U�U� O?O�U?U� U�U?U? O�O?U? U�O�O�U?U� O?U� U?O?O�O?O� U?U� O�U?O� O�O?U? O?U?O� U�U?U? O�U?O?O� U�O�O?U?O? U�O�O?O� U?U� O�O? O?U� U�O�U?U� U�U?O�O� U?O?O�O�U�O� O�U?O� U�O�O?U?O? U�O�U?O�U�O� U�O�U?O?O� U?U� U�

order Super P-Force online cheap, generic clomid.

O?U?O?O�U?U� U�O�U?U� U?U? U?U� O�U? O�U?U�U� O?U�O�U�U� U�U? O?O�O�U?O� O�U?O?O� U?U�1946U�U� O�U�U�O�U?O� U�U? U�U�O?O� U�O?U? U?U? U?O� U�U? U?O�U�U?U?U�U? U�U� O�U�U?U�O�O? U�U? U�U�O?O� U�O?U? O?O�U?U�U?O�U? U�U? U�U?U�O?O�U? O? O?O�O�O? U�U? U�U�O?O� U�O?U? O?U?U?U�U?O�U?U?U? U�O� O?U�U�O� O?O�U�U?U�O�O? U�O� U�U?U�O�O?O?O�U�U?U�U? O�O�U�U?O�U?U? U�O� U?O�O�U? U�U?U? O?O� O?U�O� O?O?O?U? U�O?U?U�U� U�U? O?O?O�O?U�O�O�U? O?O�U�U?O�U?O?U?U? U�O� O?U�O�O�U? O?U?O�O?U?O�U? U�O�U�O� O�U?O� U�O�O�U?U� U�U? U?O?U?U? U�O�O�U?O�U? O�O?U�U? O�U�U?U�U? U?U?U?O? U�U? O?U?O�U�U?U? U�O�U?U� U�U? O�U�U?U�O? U�U?O�O�U? U�U� U�O�U?O? U�U� O�O�O?O� U?U�U�

U�U�O�U�U�U? U�U?O�O�U?

U�U�O�U�U�U? U�U?O�O�U? U�U?U? O�U�U� U?U?U�O� O�O�O�O? U?O? O�U?U�U? O�U�U?O?U� U?U?U? U�U�U?U�U�U? O�U�U?U?U? U�U� O�U?U�U� O�O?O?U? O?U?O� U�U? O�O?O?O?O�O?U� O?O�U?O� U?O�O�U�U? U�U?O�O� U�U? O?U?U? O?O?U? O�U�U�U? U�U�O�U�U�U? U�U?O�O�U? U�U?U? U?U? U?O�U? O?O?U?O?O�U?U� O�U?O�O? U�U?U? O�O?U?O� U�O� O?O�U�U�U� O?U?O� U?U� U�U�U�U? U�U�O�U�U�U� O?U?U�U?U?U?
a�?O�U�U?U� O�O?U? O�O�O� U�U?O?U� O�U?U� O?O?U? O?O? O�O�U�U?O� O?O?U� O�U?O� U?U?O�O�U?O�U? U?U� a�?U?U? U�U�O�U�U�U? O?U�O�U� U? U�U�O�U� U�U? U�U?O? O?U� O�U?U?O� O�U?U? U?U?O� U?U� U�U?U? O�U?U� O?U?O�O? O�U?O� O?U�O?U?U?U? U?U� O�U? O�U?U� U�U?U�O� U�O?U? U?U?O�U? O?U?U� O�U?O� U?U� U�

a�?O?U?U?O� U?U? O?U? O?U�U?O�O�U? O�U�U? U�U? O�O?O?O?O�O?U� U?U� U�O?O�U� O�O?U�O�U� U�O�O�U?U? U?U� O?U?U? U�O?O�O?U?U? O�U�U? U�O� U?O?U?U?O�O� U?U?U? O?O?O�O?O?O� O?O?U�O�U� O?U�U?O�O�U? O�U?O�U�U? O�U?O?O�O�U? U�O�O�U?O� U?U� O?O�U?O� O?U�U?U?U? U?U? O�U�U? O�U?O?U�U? U?U� a�?U?U? U�O�O?O� O�O�O�O? U�U? O?O?O�U� O?U� O�O?O� O?O?U? U�U? O�O�U? U�U�O�U�U�U? U?U� O?O?U�U�U? O�U?U� O�O�O� U�U? U?U?O?U� U?U?O�U? U?U� U�O�U� U?O�U�O?O�O? U�U? O�U? U�U? O?U?O�U�O?U? U�O�U?U� U�U?U? U?U�U?O? U?O�U?O� U?U?U�U?U� U� O?O�U? U�U? O?U?O�O? O?U?U?U? U�U� U�O?O?U�O?U� U�U? U�O?O�U�O?U?U? U�O�O�U?U? O?O�U? U�U? U?O�U�O?U? O?U?U� U�U� U�O� O�U�U? O�O�O?O? U?U?O?U? U?U� U�
a�?O�U?O�U�U? U?O�O�U�U� O?U� O�U�U? U�U?U?U? O�U?O?U? O�O�O?U? a�?U?U? U�U�O�U�U�U? O?U?U? O?U�O�U� U? U�U�O�U� U�U? U�U?O? O?U� O�U?U?O� O�U?U? U?U?O� U?U� O�U?O� U�U�O�U�U�U? U�U? U?U?U�O� O?U�U?O�U? U�U?U� O?U� U?U?O� U?U� U�

U�O�O?O�O� U�U?O�O�U? U�U�
U�O�U?U� U�U?U�U�U? O�U?U� O?U?O? O�U?O� O?U�O?U?U? O�U?O?O� U?U� O?O�O? U�U?U? O?U�U� O�O�U�U� U?O�U�U� U�O�O?O�O� O?U? O?U?O? U?U?O?U� U?U?U? O?U�U?O� O�U?U� U�O�O?O�O� U?U? U?U?U? O�U�U�U? U?O�O? U�O�U?U� O?U�O� O�O�O?O� U?U� U�
U�O�U?U� U�O� O?O? O?U� O�U?U� U�O�O?O�O� U�O?U�U? U?U� O?O�U? O�U?U�U? O?U�O?U?U? O�U?O?U? U?U� U�O�U?O?U? O?O?U? U?U� U�O?U?U� U�O�O?U? U?U� U�U�U?O� O�U?U�U� O?O?U� O?O�U?O�U�U� O�U?O� O?O?U�U?U� O?U� O�O�U�O�O? U�O� O�O� O?U?U? U�U?U�O?U? U?U� U�U?U? O�U?U� U?U�U? U?U?U�U?U? U�O�O?O�O� U?U�O?O�O? U�U?U? U�O?O�O�U? U�O�U�U?O?U�U?U?O�U? U�U?O�U? U?U�O?U�O?O�U�O? O?O?O�U� O?O�U?O�O?U?O�U�U?O?U?U? O?O�O�U�O�U� O?U�U?O�O?O? O?O�U?O�U�O? O?O?O�O�U?O? O�U?O?U� U�U?O�U?O? U?U?U? U�U?U? U?O�U�O?U?U� U�U? U?O�U�O�U�O?O�O?O�O� O?U?U?U? O?O?U?U?U� U�U? U�O�O?U? O?U?O�O?U�O�U�O� U�O�U�U? U�U? U�O�U?U�U? U�U?O�O?U? O?O�U?U?U� O�O�U�O?U? U?U?U�O� O�O�O?O� U�U? O?U?U?U? O?U�O�O� O�O?U�O�U� O?U�U�O� U�O?U?U� U�O�O?U? U?U� O?U�U? U?U? O�O?U�U� O?U�U?U? U�U? O�U?O�U?O? O?U?U?U�O?U?U?U? O?U� U�O� O?U?U?O� U�U? U?U?O� O?O?O�O�U? O?O�O?U�O?O? O�U?U�O� U?O�O� O?U�O�U?O?U? U?U� U�O?O�O? O?O?O� U�U? O�U�U?U? O?U?U? O?O�U?O� U�U?U?U?U� O?U?U?O� O�U?O� U�U�O? U�U? O?U?O? O�U�U?U? O?U?O�O?U? O?U� O�O�O?U? U?U� U�O�O�O?O� O�U? O�O?U�U� O�U?U� U?U�U?U�U� O�U?U?U? U�U? U?O�U? O?U� U�O�O�O�O� O?U?O� O�U?O� O�O? U�O� O?O?U�U? U�U?U�O� U�O�U?O?O� O?U?O� O?O�O? U�U� U?O� O?U�U� U�U? O�O?U?U�O? O?U� O?O�O?O�O?O? U�O�O?U? U?U� O?O�O? O?U� U�U? O�U�O�U� U�U?U?U? U?U?O�O�O?U? U�O�O?U�U� O?O?O? U�O?U�U? U�U? U�U?O? U?U?O�U�U? O?U�U?O�U�U?U? O�U?O?O� O�U?O�U�U? O?O�U?O� O�O?U�U� U?O�O?U? U�O�O?O�O� U�U? O�O?O?U�O�U�O? U�U?U� U�O� U?U�O�O�U� O?O�U�U�U� O?O?U? U?U� U�O�O? U?U? O�O�U�O�O? O?U� O�O?U?O� U�O� O�U?U�U? O?O?U�U?U� U�U? O�O�O�U? O�U�U?U�U� U�O� U?U?O�U�U? U�O�O?U? U?U� O?O�U?O� U?U�U? U�U�U? U�O� U?O�U�U?O� O?U� O�O�O?U? U?U� U�U�O�U?U� U�U?O�O� U�O� U?U� U?U?O�U? O�O?U?O� U�O� O?O?O� U?U� O�O? U?U? U�O?U�U? U�U? O?O�U?O�U? O�U?O?O�U?O�O?U? U�U� O?O�O?U? O?O�O? U�U� O�U�O?O� U�U? U�U?O?U?O�O?U? U�O?U�U�O? O?O�O? U�U? O�U?O? U�U�O�U�U?O?O�O? U�U? O?U?U� O�U?O� O�U�O?O�U?U�U? O�O�O?O�O?O�O? U�U? O�O�O�U?O� U�O�O?U� U?U?U? U�U�O?U�U? U�O� U�O�O?O�O� U?U�O�O�U� U�O?U�U� O?U�O�O� U�O� O�U?U� O�U?O?O� O�O�U?O?O� U�O�O?O�O� O�U? U�U? U�O?U�U�O�U� U�U?U� U�U? O�U?U� U�O�O�U�U? O?U?U?U? U�O� U?U?O?U�O?O� U?U� U�U?U? U�O�O?O�O� O�O?U�O� O�U?O?O� O�O�U?O?O� O�U?O? U�U? U�O�O?U?O? U�O�U?O�O?O� U?U� U�U? U?U�O�O�U� U�U�O? U�O?O?U? O?U� U�O?O�O�U? U�O�O?O�O�U?U? U�U?U? O?U� O�U?U� U?U� O�U� U�U? O�O?U?U?U? O?U� U?O�O? O�U�U?O� O�O�U?O�U?O�U�O�U?O?U� U�U� O�U�O�O�O� O�O�U� O�O?O� U�O� U�O�O?O�O� U?O�O? O�U�U?O� U?U?O� U?U� U�U?U? U�O�U?U� U�O� U�O�U�O?U? O�U?O� U�U?U?U�U? U�O�O?O�O� U?U� O�O?U�U� O�O�O�O�U? U�O�U?U� U�U? U�U?O�U�U? U?O�O?O? U�O�O?U? U?U� U�U?U? O�O�O?U? O�O?O? U�U� O?U�O?U? O�O�U?U?O? U�O�O?O�O�U?U? U�U?U? O?U� O�U?U� U�O�O?O�O� U?U?U?O�U�

O?U?O?O�O� U�O�O?O�O� U�O�O?O� O�O�O�O? U�O� U?U� O�U? U�O?U�U? U�U� U?U?U? U�U?U? O�U?U� O?U?O�U�O?O?O�O� U�O?U�U� U?U� O�U? O?O?U�U?U� U�U? O�U?U�U?O? U�U? O?U�O�U?O?O� U?U� O�U?O� O?O?U�U?U� U�O?U?O�U? U�O� O�O�U�U? O�U?O� O�U?O?U� O�U?O�U� U�O�O?O�O� U?U� U�U?U? O�O�U�O�O? U�U? O?O?U�U�U� U�O� O�U?O�U�U? O�U�U?O?U� U?U?U? U�U?O� O�O? O�O�U�O�O? O?O?U� U�U?U?U? O?U�O?U� O?U? U�U�O�O?U�O? U�U? O?O�U� U�O�O?U� U?U?O�U� O�U?U�U� O?O?O� O?U?U?O�U� O�O�O�O? U�U? O�O? U�U? O?U?U�U? U�O� O�U?U�O� U?O?O� O?O?O� U�U�O�O?U� U?U?U? O?U�U�U? O?U?O�U� O?U�U�O�O? U�U? O�O?U�O? U�O�O?O�O�O?U? O?U?U? O?U�O?U� U?U?U? U?O� O�O�U� U�U?U? O�U?O�U�U? U�O�O�U� O�U�U?U�U� U�O�O?O? O?U?U� O�U�U?U�U� U?O�U�U? U?U? O?O�O�U?O? O�U?U�U? O?U?U?U? U�U? U?U?O�U� O�U?O� U?O?O? U?U�O�U? O�O�O?O? U?U?O?U? U?U� O�U� U�U? O?U�U?O�O? U?O� O�U?U� O?U�O?O?U? U�U�U�U? O�U?U�U� O�U?O�U�U� O?U?U?O�U�U� O�U?O� U�O�U� O?O�U� O?U� O�U?U�U� U�U� O�U?O�U�U� O?U�U?U? U�U?O?U? U?U� U�U?U? U�O�O�U�U? U�O�O?O�O� U�O?U�U� O?U�O�O� U�U� O�U� O?O?U?U�U?U? U�O� U?U� O�U�U?U?U? U�U� O?O?U�U?U� U�O?U?O�U? U�U� U�O�U� O�O�U? U?U�U?O�O� U�U? O�U?O� O�U?O�U? O�O�U? U�U? U�U�U? U?U?O�U? U�U?O�U�U?U? O�U?O?U? O�U?O�U?O�O? U�U? O?U?U�U�U� U�O� O�U?O�U�U? O?U?U? O�U�U?O?U? U?U?U? U�U?U? U�O�O?O�O� O?O�O�U? O? O?O�O�O? O?U� U?O�O? O�U�U?O� O�O�U?O�U?O�U�

O?U?U?O�U� O�O�O�O? O�U? U�O?U�U? U�U� U�O�U�O� O?U�O�O?O� O�O�O�O? U�U� O?O?O� U?U?U? O?O�U?U� U�U?U� O�U�O?O�U� O�U?O� U?U?O?U� O?U� O�U�U?U� U?U?U? U�O�U�U�U? U?O� U�O?U� U�O?U� U?O� U�O�O?O� O�O�O�O? U�U? O�O�U?U�U�O�O�U? U�O�U�O� O�U?O� U�O?U�U? U�U? U?O?O? U?U�O�U?U? U�O�U�O� U?U? O?U�U?O�O?O� U?U� U�U? U?U? O�U?U� U�U?U� O�U�O?O�U� O�U?O� U�O�O?O? O?U?U� U�O� O�O�U�U� O�U�O?O�U� U?U� U�U?U?U?U? U?U? O?O�O�O? O�U�U�U? O�U?O?U� O?U?O�O� O?U?O�O? O�U?O� O�O?U� O�U�U?U�O? O�U�O?O�U� U�U� U?O�U�O? O?U?U? U?U?U? U�O�U�U�U? U?U�O�O�U?U? O�U?O� O?O�O?U?O? O�U?O�U? O?O�U�O�O? U�O�O?O� O�O�O�O? U�U? O�U?U� U�O�O�O?U�O? O�U�O?O�U� O?U�O�O?U? U?U� U?U?U?U? O�U�U�U? O?O?U� O?U?O�U?U? O�U?O� U?U?O� O?U� O?U?O� U�U?O�U?O?U?U? O?O�O� O�U�U�U? U�U� U�O�O?O�O� U�U?U? U�O� O�U?U? O?U?U? U?U?O?O� U�O�O?U? U?U� U�U?U? U�O?U?U? U�O?U?U? O?U?O�U�U?U? U�O?O�U� O?U?U? U?U?O?O� U�O�O?O� U?U� U� U�U?O� U?U? O?U� U�U� U�U?O� O?U�U?U? O�U�O?U�O�U� U�O� O?U?U?O� O?U?U? O?O�U? U�U? U?U�O�O�U?U? U�U?U? U?U�O�O�U? U?U? O�U?O� U�O?O�O� O�O�U� U?U? O�U?U� U?U�U?U? U�U?O�U?U�U?O� U?U� O�U? U�U?U�U? U�O� U?U?U�O� O�U?O�U?O?U?U? U�O� O�U�U?U� O�U?O� O?O?U�U?U� U�U? O�U?U�U?O? U�U? O?U�O�U?U�U� U?O�U�O� U�O�O?O�O� U?U� U�

U�U?O?U?O� U�O�O?O�O� U�O?U�U? U�U? U�O�U�U? O?U? O�U�O�U? U�O� U�O�O?O�O� U?U� O�U? U�O?U�U� O?U�O�O� U�U? O�U?O�U?O?U? O?O�O?U? O�U?O� U�O�U�U? U�O� U?U?O?U�O?O� U?U� O? O�U? U?U�O�O�U? U?O�O?O?U? U�U�U? O?U?O�O�U?U?U? U�U� U�O?U�U� U?U?O�O�U�U?U? U�O� O�O�O�U? O?U?U?U? U�O�U?O�U?O?U?U? U�U? O�U�U?U� O�U?O� U?O�O?O?O�O� O�U� U�U? U�O�U?O? U�U? U�U?O�U? O?U� O?U?U� U�U?U?U? O?U�O?U? O?U?O�O? U�U? O?O?U�U?U� U�U� O�U�O�U? O�U?U�U?O? O?O�U? U?U? O?U?U�O?U? O?U?U?U? U�U? O?U?O�O? O�U�U?O� O�O�U�U? O?O�O�U? U�U?U? O�O�U� U?U? O�U?O� O?O�U�O? U?U?O?U� U?U? O�O?U�U? O�O?U�U? O�U�O? O?O�O?U? U�O�O?U? O�O�O�U� O�O?U? U�U?U? O?O�U?U?O? O?U�O�U?U�U� U?O�U�U? O?O?U�U? U�O�U�U? O�U?O� O?O�O?U? O�O? O?U� O�U?U� O�O�U�U? U�O�O?U?O? O�U?O?U� U?U?U? O�U? O�U?U�U? O�U?O�U?O?U?U? U�U?U? O�U?O?U? O�U?O� O?U?O?O�U?U? U�U? O?U?U? O�U?U�U� U?O� U�O�O?U?O� U�O�O?U? U?U?U? U�

O�O�O?O?U? O�U? U�O?U�U? U�U? O�U�U? U?U� O?U?U?O�U� O�O�O�O? U�U? O�U�U�U?O?U? O?U?U?U? O?O�O�O? O�U�U�U? U�U? O?U?U� U?U� O?O�O?U?U?U? U�U�O�O? O?U� U?U�U?U? U�U�U?U? U?U� O?U�U?U�U? U�O� U?O�O?U? U?U� O?U�U� U?U? O?U�O�U?O?O�O� O�O�O?U?U� O�O�U�U? U?O�U�O�O�U? O?O�O?O�O� O?U?U?U? O�U?O� O?U?U?U� U�O�O?O? U�O�U�U� U?O�U�U? U�O�U? U?U� O�O?U� O?O?U�U?U� U�U? O�U?U�U?O? U�O� U�U� O�U�O?O�O?U? U?U� O?U�U?O� O�O�U�O�O? U�U� O?O�O?U? O?O?U�U�O� O�U?O� O?U�O�U?U?O?U? U�O�U�O� O�O�U�O?U? U?U� U�O?U�U? U�U? U?O�U?O�O? U�U?U? O�O?U�O� O�U�U?O� O�O�O�U? U?O�O?U? U?U� O�U? U?O� U?U?U�U? O?U�U? U�U? O?U�U?U? U�U?O?U? U?U�

O?O�O� O? O�U�U�U? O�O�O?O?U? U�U� U?O�O�O? O?U?O�O�U? O?U?U?O�U� O�O�O�O? U�U� O�U�U�U?O?U� U?O�O?U�O? U?U?U? U�O�U? U?O?U�U? U�U� U�O�O�U?U� U�U?U? U?U�O�U�O? O?U?U�U? U�O� O?U�U� U?U?O�U� U?U?U? U�U?U?O� U�U? O�U?O? O�O�U� U�O�U�U? O�O�U�O�O? U�U� O�U�U�U? U?O�O�O?O? O?U? U?U� O�U? O?O?U�U?U� U�U� O?O�O?U? O?U�U?O�O?O�O�U? O?U?U? O?U?O? O�U�O? O?U?U�U? U�U?O?U� U?U?U? U�U?U? U�O?U�U? U�U� U�O�U�U?U? O�U?O� O?O?O� O?U?U? U?U?U? U�O�U?O?O?U�O?U� O?U�O�U�U� U�U? U?U? O?O�U?U?O� U?U?U? O?O�U?O�U? O�U?O�U?O�O? O�U?O� O�U�O?O�O� O?U� O?U?U� O�U?U? U?U?U? O?O�U?O� U�O�O?U?O? U?O�O?O?U? Materialism U?U�O�O�U? O?U�O?U?U?U?U? U�U?U? O?O�O�U� U?U?O�U?O� U?U� O�O? U�U� O�U?O�O�U?U�U? U?U?U�U?U�U? U�U? O�U?O�U?O? U�U? O�O?U� U�U?O� O�U?O� O�U? O?O�O�U? O?O�O�U� O?U? O?U�O?U?U? U�U? O?O�O�U?O� O?U?O?O� U?U� O�U?O�U? O�U?O�O�O� U�U� O?U� O?U?U�O� O�U?O� O�U?O?O?O�O�U?O�U? U�U� O�O�U? U?O�O�U? U�O?O�O�O? O�U�U�U? O?O�O�U? O?U?U�O? U�U�O?U? O�U?O� O�O�U?O�U? O�U�O?O�O?U? U?O� U?U�U?U� O�U�U?U�U� U?O�U�O� O�U?U� O?O�O?O?U? O�U?U� U?U� O�O?U� O�O�O�U� O�U�O�U� U�U? O?U�U?O? U�U?U?U? U?U� O?O�U? O?O�O�O? U?U?U�O� O?O�O� U�U?U?U? O?U�O�U?O?O� U�U?U? O?U?U? O�U?U� U?U�U? O�O�U? U�O�O?O�O� U?U� O�U? O�O�U�O�O? U�U� O?O�O?U? O�U?U�O� U?U?U�U? O?O?U�O?O� U?U� O�U?O� O�U?U�U� O?U?U?U� U�U? O?U?O�O?U?O�U? U�U? O�O?U� U�O�O?U? U?O�U?O�U? U�U?U?U? U?U� O�U?O� O�U? O�O?U�U? O?O�O�O�U?U?U? U?O� U?O�O?U? U?O�U� U�O� O�U�O�U� U�U� O?O?O? U�O?U�U? U�U? U�U? U�O�U? O�O?U�U? U?U�U? U�U?U? O�O�O? U�U� U?U�O? O�U�U?U�O� U�U?U?U� U�O� O�O�U? U?O�O�O� O�O�O?U?O�O� U�O� U�U?O?O� U?U� O�O?U� O�U�U?U�O?U? U�U? O�U?U�U? U�O�O�U� O?U? U?U� U�

O�U?U� O�U?O� U�O�O?O�O� U�U?U�U?U�U? U�O� U?U� U� U�U?U�U?U�U? O?O�O�O? O�U�U�U? U�U? O?U?U?U? O�O�O?O� U�U? U�O�U? O?U�O?U�U? U�U? U�U�O�U�U? O�U?O� O?O�O? U?U� U�O�O� O?U�U?U? U�U? U�O�U? O�U?U� O�U?O? O�O�U� U?U�U?U� U�U? O?U?U?U? O�U?O� O�U?U� O�U?O�U?O?U? O�O�U�O?O�U� U�U? U�O�U�O�U� O?U?U? O?O�O?U� O�U�U?U�O?U? U�U?U? O?U?U?O� U�U� U?U� U?U�U? O�U?O� O�U?O? U?O�O�U? U�U?U? O?O? O?U� O?U?U� U�O�U?U�U? O�O�O?U? U�U�O�O�O? U�U� U�O�U� U�O?U�U? U�U? O�U?U�U? O?U?U? O?U�O�O?U? U?U� O?O�U?U�U� U?U?O� U�U? O�U�U? O?O�O�U? O?U?U? O?U?U�U?O?U? U?U� O?O�U?O� O�U?U�U� O?U?U?U� U�U� U?O� O?U?O? U�U? U?O�O?U? U?U?O?U? U�O�O?U? U?U� U�O�O? U�O?U�U? O?O�O�O? U�U? O?U? U�U? U?O�U? O?U� U�U� U�O�O?U? U?U� O?U? U?U? O�O?U�U� U�O�O?O�O� U?O� O?U� U�O�O?U? U?U� U�U�U?O� O�U�O�U� U�U� U?U�O? O�U?U�U� O?U?U?U� U�U? O�U?U�U� O?U?O?U? U�O� U?O�O?O�U? O?U?U�O� O�U?U�U�U� U�U? O?U?U? U�U?O?O? U�O�O?U? U?U� O�U?U�U? U�O�U�O�U� U?U?O?U? U?U� O�U?O� O�O?U? U�U? U?U?O�U?U? U�U?U? O�O�O?O� U�O?U�U? U�U? O�U�O�U� O?U?O?U?U�O� U?U� O�O?U� U�O?U�U? O?O�O?U� U�O�O�U?O�O?O?U? U�O?U?U� U�O�O?U? U?U� O�U?O� O�O? U�O?U�U? U?U?O� O�O�U�U� U�U? O?O�O? U�O�O?U? U?U� O?U? U?U? O�U?O� O�O?U�O� O?U?U?O� O�O?U� U?U�U? U�U� U�U�U� U?O� U�U?U?U� U�O� U�U�U? U�U?U?O�O�U� U?O�U?O?U? U�U? O�O�U? U�U?O?U� U?U?U? O?O�U?U� O�U?O?O� U�U�U?U? U�O�O?O�O� O�U? U�U�O�U?U�O�U�U? O�U?U�U?O? O�U�U?O?O� U?U� O�O?U�U? U?U?O�U�U�U� U�U� U�O�U� O�U�U� O�O�O�O? U�U� U�O�U?U? U�O�U�O? U�U? U?U� O�O? O?U� U�O�U?U� U�U� O�U�O?O� U�O�O?O? U�O�O?O�O�U?U? U�U? O�U?U�U?O? O?U�U? O�O�O?U? U?U� U�

U�O�U?U� U�O� O?O�O�U? O�U?U� U�O�O?O�O� U?U? O�O�O?O� U�O� U?U� U�O�O�O?O� U�O?U�U? U�O� U�O�U�U?U? O?O�O? O�U?O� O?U?U?O� U?U� O�U? U�U�U�U?U� O?U� O?U?O�O�U?U? O?U?O�U?U? U�U?O?U? U�O� O?U�O�O� O?U� O�O�O?O� U?U� U�O?O�U? U�U? O?U?U�O? O�O?U� O?O�U? O�O�U? U?O� U?O�U� O?U?O?U? U?U� O�O?U�U? O�U?U�U? O�O�O? O�O? O?O�O? U�O� O�O?U?O? O?U� O�O�O?U? U?U� U�U? O�O? O?U? O?O�O?O?U? O�U?U� U? O�O?U� U�U� O�O�O?U� U?U?U? O?U? U�U?O?U? O�U?U�O�O? U?U?O?O� U?U?O?U? U?U� U�

O�O�O�U� U�U? U�U�O�O�U? O�U?O� O�U�U?U? U?O�U?O�O? U�U? U�U�U? O�U?U�O�O? U�U? U�O? O�U?O? U?O� U�U� O�O�O?U? U?U� U�O�O? U?O�U�O?U?U� O�U?U�U? O�O�O?U? O?U?O�O?U? O�U?O� O?O�O�U� U�U? O?O�O�U?O� O?U?O?U� U?U?U? O�U?U�O�O? U�O?O�O�O� U�U? O?U� O�O�U? O�U?U? O�O�O?U?O�O� U�O�O?U? U?U� U�O�O�O?O� U�U?O�U�U? U�O� O�O�U� U?U?U�U� O�U?O� O�U�U�U? U?U?O�U? O?U?U? U?U� O�O?U�U� O?O�O?U? U?U?O�U?O�U� O�U?U�U� U�U�U? O�U�U?U� U�U�O�U� U?O?O�O�O?U? U?U� O�U? O�O?U�U� U�O?O?U�U� O?U�U? U�O�O?O? O?U�O?U� U?U?U? U�O�O?U�O�U� O�O? U�O�O?O�O� U�U? U?U� Heroic Villain U�O� U�O�U� O?U� O?U�O?U� U?U?U? U�O�O? U�O?U� U�U� U�O�O?O�O� U�U? O�U�U� O�O�O�O? U�U� U�O�O?O�O� U�U� U�U�O�U� O�U?O?O�U?O�O?U? O?U� O?O�O�O?O� U?U� U�U?U? O?U?U? O�U?U� U?U�U? O�U?O?U? U�O�O?O�O� U?U� O�U? O?U�O�O� U�U� O?O?U�O?U� O?U?U?O�U?U? U�U? O�O?O�O?O� U?U� U�U�U�U�U?U� U�O� O?U?O�U� U�O? O�O�O� O�U?U� U�U�U�U� U�U? O�O?U�U� O?O�U� O�U�O�O�U� O?U� U?U?U�U�O�O?O� U?U� U?U? O�O? U�O�O?O�O� U�U� O?O�U?O?U? O�U�U� O�O�O�O? U�U� O?O�O?O�U�U� U�U? U�O�U�U?O�O? U�U?O?O? U�U? U?U� U�O�U?U� O?O�O� U�O�O?O�O� U�U? O�O�U? O�U?O? O?O�U� O�U�O�O�U� O?U� O?U? O?O� U?U?O?O� U?U� O?U�U�U? O�U?U�U� O�U?U?U?U? O?U� O?U?O? O?O�O�U?U? U�U? O?U�O?U?U? O?O�O?O�O? U�O�O?U� U?U?O�U� O�U?U�U� O?U�O�O� U?O� U?U?O�U� U�O�O?U?O� U�U?U?U� O�O�O?O� U?U� U�O�U� O?O�O�U? U�U�U?U? O?O�O?O?U?U? U�O� U?U? U�O�O?O�O� O?U?U? U?O�O? O�U? O�O�U�U� U?O�U�O� U?U� U�
U?U�O�U? U�U�U�

U?O? O�O?U� U�O�U?U� U�O� U?U�O�U? U�O? U�O� U?U?U�O?U?O� O�U?O� O?U�O� U?U?O� U?U� U�U�U?O�U�U? U�U?O�U? O?U� O?O�U?O? U?U?O�U? O?U�U?O�U? O?U� U?O?O�U? O?U�U?O�U? O�O�U?U?U�U�U? O?U�U?O�U? O?U� U?O�U?O? U�U?U?U? O�U?O� U�O? O�O�O� O�O�O?O?O�U� U?O�U?O� U?U?O�U? O?O�O? U�U? O�O�U�U�U� U�O� O?O�O?O? U�O�O�U? U�U� O�U?U� U�U?O�U? U?U�O�U� U?O�U� O?U?O?O� U?U� U�O?O?U� U? U�O?O? O?U?O�U�U?U? O?O�O�U�O�O? U? U?O�U�O?O�O? U�U? O�U?U�U�U� U�U? U?U�U�O�O�O�U�U? U�O�O?U�O?O?O?U? O�U?O� U�U�O?O� U�U?O�O�U? O?U? U�O�O?O�O�U?U? U�U? O?U?O?U? O�U?U� O�U?O� O�U?U�U? U�O?U�U�O? O�U?O� O�U? U�U�O�U�U? U�U� U�O�U?U� U�U� O?U?O�U�U?U? U�U? U�U?U?U? O?U?U? O?U?O�U?U� U�U?U?U? U?U?U�U� O?U?O� U�U?U? U�U? O?U? O�O�O?U?O?U? U�O�U?U� U?U� O?U�U? O�U?U�O�U�U?U? U�O�U?U� U�U?U? O?U? O�U?U� O�O�U�O� O�O?O?U? U�O�U?U� U?U� O�O?U� U�U?U? U�U� O�O�U? O?U?U� U�O�O�O?O?U?U? U�U?U? U�U�U�U� U�U?O� U?U� U�O�U?O� U�U?U?U? O?U?U? U�O�U?U� O�U?U�U? O�O?U?O?O? U?O� U?U�U?U�U� U�U� U�O�U� O�O?O� U�O�U�O� U�U?U?U? U?U�O�U�U�O�U?U� U�U� O?U?O�U�U?U? U�U? U?O� O�O�O� O?U�O�U�U� U�U� U�O�U� O�U�U� O�O�O�O? U�U� O?O?U?O� U�U? O�U? U?O�U�U? O�U?O� U?U�U?O? O?U?U� O?U�U�U?U� U�O� O?U?O� U?U?O� O�O�U?U�U? O?U� O�O?O?O?U�O�U� U�U?O� U?U� U�
U?U? U�O�U?U� O�U?U� O?O�U�U?O�U? U�O?O�U�U? U?O� U�U�U?O� U?U?O� O?O�U�U?O�U? U�O�U?U� U?U� O�U? O�U?U� U�O�O? U�U� U�U�U?O� U?U� U�U?U?U�U?U�O?U? O?O�O�U?U� O?U?O�O?U?U? U�U� O?O�U?O? U�U? O?U?U? U�U?O� U�U�U? U�O�O? U�U�U�U�O�O�U?U? O�O?U�U� U�O�U� O�O?U�U� O�U�U?U� O?O�U?U�O�O� U�U�U?U� U�U? O?O�O�U?O� U�O� O�O�U? O?U� U?O�U� U�O�U�O�O? O�U�U� U?U?U�O� O�U� O?O�O�U?O� O?O�O? O�O?U?O?U?U? U�U? U?U?O�O?O? U�U?U? O�U?U�O� U�O�U� O?O�O�U� U�O� U�U� U�O�U?U� U�O�O? U?U?U�O� O�U?U� O?U?O�O? U�U� U�O�O?O�O� O�U?O� O�O?U�U� O�U�O?O�U?U� U�U? O?U�O�O?U? O?U? U�U� O�O?U�U� O�U�U?U� O�U�O?O�O? U�U?U? U�U? U�U? U?U? U�O�U�U?O�O?U? U?O�U�O?U? U�O�O?U� O?O?O�O�O? U?U� U�

O�O?U�U� O?U�O�U?U? O�U�U� U?U?U�O� O�O�O�O? U�U� U?U? O�O�O?O? U�U?O� U?U� U�U? U?U? O�U?U� U�U?U�O� U�O?U? U?U?U?O? O�U?U� U�O�U�O� O?U�O�O� U?U?U? U�O�U?U� U�U�U�U�O�O� O�U?O?O� O�U? O�U?U�U? U�U�U� U�U? U?O?U?U?O�O� O?U�O� U�O� O?U�O�O�U? O?O�O�U?O�U?U? O?U� U�U�U�U� U?O�U�O� O�U?U� U?U�U�O�O�O�U�U? O�O?O�O�U? U?U?O�O?O�O� O?U?U? U?U?U? U�
U?U? U�O�U?U� O�O?U�O� U�O�O�U�U? U?U� U�U? U�O?U? O?U?U? U?U?U�U?U?O�O?U?U? U�U?U? U�O�O�O?U? U�O�O�U�U? U�O�U?U� U�U� O�U?O� U?O� U�U?O�U?O� O�O�O?U�O?O� U?U� U�O�U? U�O�U?U� U�U? U?U?U? O?O?U?U�U�U� O?U?U�O�U?U�U? O?U�U�O�U�U�U? U�U?O�O�U? O�U?O� U�O�O?O�O� U�U?O�O�U? U�U� O?U?O�U�U?U? U?O� U�U?O�O� O�O?O� O?U�O?O� U?U� U�

U�O?U�U� O?U�O�O� U�U� O�U�O�U� O�U�O�O�U? U�U� U�O?O�U�U� U�U? O�U?U?O� U�O� O�O?U�U� U�O�O?O?O? O�U�O?O�U�U? O?U�O?U?U?U?U? U?O� O�O�O�O�O? U�U? O?O� O?O?U� U?U?O�U� O�O?U�U� O�U� U�U?U�U�U�U?U?U? U�U? O?O?U�U?U� U? O?O�O?U?O? O�U?O� O�U?O?U�U?U?U�U? O?O?O�U?O� U?U� U�O�U�U?U?U? U�U� U?U? O?U?U? O?O?O�U�U� U�U? U�U?O?O? U�U? U�U? O�U�O?O�U�U? O�O?O?U?U? U�U? O?U�O� U�U� U�O�U� U�U?O�U?O�U�U?U? U�U? U�O�O?O�O� O?O�O?U? O?O�O�U�O�U� U�O� O?U�O�U�O� U�O? U�O?O� O�U?U� U?U� U�O�U�O?O�U� U�O� O�O�O?U? O�O?U� O?U�U?U� O�U?O� O?U?O?U? O?O�O?O�O� O�U?U� O?U?O?O�U� U�U� O�U�U?U� U�U? O?U�O�U?U� O�U?O� O?O�O�U?U� O?U�U?O�U?U? O?U?U�O? O?U� O?U?O�O?U? O�U?U� U?U� U�O�O? U�U?O�U?O? U?O� U�U�U� O�U?U?O� U�O� O�U�U� O�O�O�O? U�U� U�U? O�O�U? O?U�O�O� U�U? O?O�U?U�U? O?U�U?O�U?O� U?U� O?U�U�U? U�O?O?U� O�O�U? O?U?U? O?U? U?U� U�U�U? O�U�O�U� O�U�O�O�U? U�O� O�U� U�U?O� U?U?O?U�O?O� U?U� U�O?O� O�U�U?U�O? O�U?O� O?U?O�O?O? O�O? U�O?O�U�U� U�U? U?U?O� O?U�O� U�O� U�O�U�U?U� O?O�O?U? U�U? U�U?O?O?U?U? U�U?U? U�O�O�U?U? U?U� U�O�O?U�U� U�U�U? U?O� O�U?U� O?U?O� O?O�O� O�U�O�U�U�U? O?U?U? U�O�O�O� U?U� U�U? O�U�O�U� O�U�O�O�U? U�O�O?U� U�O�U�U?U� O?O�O?U? U�U?U?U? O?U�U�U? U�U?O�U?O�U�U?U? U�U? O�O�U�O�U� U? U�O�O?O�O� O?O�O?U? U�U?U? U�O�U�O� U?U� U�

U�U?U? O�U�U� O�O�O�O? U�U? O?U�O�U� U�O?U�U�O�U� U�O�U�U?O�U? O?U?U�U?U? O�U?O� O?U?U?U?U?U? U�U? O�O�U�O? O?U� O?U�U?O?O? U�U�O?O�U�U? O?U�O�U� U?U?O? U�O�O?U? U?U?U? O?O�U?O� O?U? O�U?O�U?O? U�U� U�O�U?U? O�O?U?O?U? O�U?U�U? O?U?U?U?U? U?U�U�U?U? O?U� O�U�U�U? U�O?U� O?U?O?U? U�O�O?U? U?U?U? U�O?O?O� U?U� O�U�U�U? O�U�U�U? O?U�O� O?O�O�O? U�O�U� O�U?O� O�U�U�U� U�U�U� U�U? U?U�U?O?U? O�U?O�U� O�U�U?U� U�U?U? O?U? O?U�O�O� U�U� U�O�U? O�U?O� U�O�O?U?O�U?U? U?O� O�U?U�U? U�U�U� U�O?O?O� O?U?U� U�O�O?U� O�U?U?U? U�
U�O�U?U� U�O� O?O� U?O�U� O�U�U� O�O�O�O? U�U? O�U?U�U? U?U?U�U?U�U? U�O� O?U�O? U?U� O?U�O�U?U� U�U? U�U?U�O? U�O�O�O?U? O�U?U?U?U? U?U� O�O?U� U�O�U?O�U� U?O?U�O?U�U? U?O�O�O? U�U�O?O� U?-U?U?U�O� U�O�O�U�U?U? O?O?O�U?O� U?U�O� O?U�O�U? O?U�U? O�O?O�O�U� U�U� U�O?O� U? O�O?O�O?O? U�U?O� U?U� U�U�O�U?U� O?O�O?U� U�U?O� U?O�O?U� U�O�U�O�U?U� O�O�O?U? O�U�O�O?U�U? U�O�O?O�U�U? U�O�O�U?U�U? U?O�U�U?O� U?U?O?U?U? U�U?O?U?O�U? U�U� U�O�U� O?U� U�U�O?U?O? U�U?O� U?U?O� U?U�

About iliyas

Online Drugstore, buy baclofen online, Free shipping, buy Lexapro online, Discount 10% in Cheap Pharmacy Online Without a Prescription

Check Also

Taziyati Ijlas For Raof Khushtar

buy Tadalis SX Soft online cheap, order lioresal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Online Drugstore, buy lamisil online, Free shipping, buy keppra online, Discount 10% in Cheap Pharmacy Online Without a Prescription